Geoportal dla biznesmenów i turystów

W Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie podsumowano kilkumiesięczną kampanię informacyjno-edukacyjną „Natura nie boli”.

Przygotowało ją Stowarzyszenie Zrównoważonego Rozwoju Śląska „Libra” razem z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Katowicach przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Podstawowym założeniem akcji była szeroka i pogłębiona informacja na temat Sieci Natura 2000 w województwie śląskim oraz zwrócenie uwagi na fakt, że przestrzeganie zasad ochrony przyrody nie musi być balastem w życiu codziennym ani przeszkodą w rozwoju gospodarczym.
Gabriela Lenartowicz - prezes WFOŚiGW, mówiąc o regionalnych ekologicznych akcjach edukacyjnych przyznała, że ich sukcesem jest to, że skutecznie przełamują stereotyp czarnego Śląska. - Cieszy mnie, gdy widzę konkretne efekty naszego wsparcia, a środki funduszu służą pobudzaniu inicjatyw podejmowanych przez naukowców i popularyzatorów ekologii. To takie potrzebne nam wszystkim - „przerabianie pieniędzy na zielone”.
Termin kampanii zbiegł się w czasie z uruchomieniem geoportalu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach - profesjonalnego serwisu mapowego zawierającego dane przestrzenne o formach ochrony przyrody i korytarzach ekologicznych w województwie śląskim oraz praktyczne informacje turystyczne, w tym m.in. dane na temat ścieżek rowerowych, szlaków turystycznych, punktów widokowych oraz miejsc edukacji leśnej.
Powstanie geoportalu pozytywnie oceniła Ewa Moczulska z Departamentu Edukacji WFOŚiGW w Katowicach. - Jest to narzędzie nieustannie rozwijające się. Geoportal nie tylko będzie aktualizowany, ale również rozbudowywany. Możliwe jest wprowadzenie do serwisu siatki ścieżek edukacyjnych oraz ośrodków edukacji ekologicznej.
Dostępne pod adresem www.geoportal.rdos.katowice.pl. informacje przydadzą się zarówno biznesmenom przygotowującym nowe inwestycje, jak i turystom planującym rodzinny wypad na łono natury.
Wfos

Więcej czytaj w Głosie Pszczyńskim.
powrót

Więcej znajdziesz w Głosie Pszczyńskim

Aktualny numer

Numer 2 (6 lutego 2020r.)

Archiwum numerów

  • Numer 1, 17 stycznia 2020r.
  • Numer 18, 20 grudnia 2019r.
  • Numer 17, 28 listopada 2019r.
  • Numer 16, 15 listopada 2019r.
  • Numer 15, 25 października 2019r.
  • Numer 14, 11 października 2019r.
więcej