Oficyna dworska w rękach Muzeum Zamkowego

W czwartek, 14 grudnia Maciej Kluss, dyrektor Muzeum Zamkowego w Pszczynie oraz Dariusz Skrobol, burmistrz Pszczyny złożyli podpisy na akcie notarialnym, na mocy którego gmina przekazała muzeum prawo do oficyny dworskiej. Ta decyzja poprzedzona była akceptacją ze strony Rady Miejskiej i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Również Zarząd Województwa Śląskiego w specjalnej uchwale wyraził zgodę na przyjęcie przez Muzeum Zamkowe w formie darowizny budynku od gminy Pszczyna.

O planach związanych z oficyną poinformowało Muzeum Zamkowe. Po przeprowadzeniu prac rewitalizacyjnych przeznaczona zostanie do prowadzenia działalności muzealnej. Historia obiektu stanie się punktem wyjścia do stworzenia części ekspozycyjnej, która koncentrować się będzie wokół dawnego przeznaczenia i pełnionej funkcji mieszkalno-gospodarczej oficyny. Posłuży m.in. do prezentacji dawnego wyposażenia wnętrz oraz technologii i urządzeń technicznych wykorzystywanych w dawnych rezydencjach.
„Równolegle powstanie nowoczesna przestrzeń edukacyjna, dialogująca z warstwą merytoryczną poprzez prowadzone warsztaty, zajęcia i animacje dla różnych typów i grup odbiorców. W szerszej perspektywie założeniem planowanej działalności wystawienniczo-edukacyjnej stanie się utrwalenie dziedzictwa kulturowego, wzmocnienie tożsamości regionalnej oraz integracji społecznej”.
Wszystkie prace zostaną wykonane w oparciu o archiwalne dokumenty i źródła ikonograficzne. Środki finansowe na „Rewitalizację budynku gospodarczego, budynku oficyny, budynku Bramy Wybrańców wraz z otoczeniem towarzyszącym i przystosowanie do prowadzenia działalności muzealnej” pochodzić będą z budżetu województwa śląskiego i Funduszy Europejskich dla Śląska 2021-2027.
powrót

Więcej znajdziesz w Głosie Pszczyńskim

Aktualny numer

Numer 4 (24 kwietnia 2024r.)

Archiwum numerów

  • Numer 3, 27 marca 2024r.
  • Numer 2, 21 lutego 2024r.
  • Numer 1, 24 stycznia 2024r.
  • Numer 12, 13 grudnia 2023r.
  • Numer 11, 22 listopada 2023r.
  • Numer 10, 25 października 2023r.
więcej