Żubry na ziemi pszczyńskiej

W ostatnich dniach ubiegłego roku w Pokazowej Zagrodzie Żubrów otwarto wystawę upamiętniającą 155. rocznicę sprowadzenia żubrów do lasów pszczyńskich przez księcia Jana Henryka XI Hochberg von Pless, który dążył do rozwoju swych dóbr pod względem gospodarczym, kulturowym, jak również chciał podkreślić swą pozycję społeczną oraz jej znaczenie na łowieckiej arenie Europy.

Zamysłem powstania wystawy było pokazanie, jak doniosłym oraz trudnym przedsięwzięciem było ratowanie zagrożonego gatunku, rozpoczęte w jakże złożonej rzeczywistości międzywojennej. Od 1923 roku podjęto wiele wysiłków i decyzji przez międzynarodowe grono osób, którym los żubra nie był obojętny. Historia, którą przedstawiamy pośród potężnego, parkowego drzewostanu, w bezpośrednim otoczeniu zwierząt naturalnie bytujących w Lasach Pszczyńskich, gwarantuje, że czas poświęcony zgłębieniu informacji zgromadzonych na wystawie jest czasem, w którym zwiedzający zostają porwani przez pędzącą lokomotywę historii XIX-XX wieku. Można odczuć bezpośredniość tamtych kluczowych wydarzeń.
Sięgnęliśmy do licznych akt archiwalnych, aby wyszukać te informacje, o których było wiadomo niewiele, bądź takich, które nie ujrzały jeszcze światła dziennego. Poprosiliśmy zaprzyjaźnione jednostki muzealne oraz instytucje naukowowo-badawcze i osoby prywatne o pomoc i udostępnienie swych zbiorów pokrywających się tematycznie z ideą wystawy. Prowadziliśmy korespondencję oraz przeprowadzaliśmy długie rozmowy z osobami, którym bliska jest przyroda, a szczególnie losy żubra. Przeprowadziliśmy liczne wirtualne kwerendy w bibliotecznych zasobach w Wiedniu, Berlinie czy Stanach Zjednoczonych.
powrót

Więcej znajdziesz w Głosie Pszczyńskim

Aktualny numer

Numer 6 (17 czerwca 2021r.)

Archiwum numerów

  • Numer 5, 20 maja 2021r.
  • Numer 4, 22 kwietnia 2021r.
  • Numer 3, 18 marca 2021r.
  • Numer 2, 19 lutego 2021r.
  • Numer 1, 21 stycznia 2021r.
  • Numer 12, 18 grudnia 2020r.
więcej