Pszczyńskie nekropolie

Zbliża się listopad, miesiąc szczególnej pamięci o zmarłych. W tym roku poznamy sylwetki duchownych, którzy ponad sto lat temu zostali pochowani na pszczyńskich cmentarzach.

Cmentarz św. Jadwigi
Tu spoczywa jeden z czterech kapłanów wywodzących się z pszczyńskiej rodziny Kosmeli. Ksiądz Ernst urodził się 10 września 1803 roku w Pszczynie, w rodzinie mistrza piekarskiego Ernsta Kosmeliego. Do gimnazjum uczęszczał w Gliwicach, o czym świadczy zapis w testamencie stryja ks. Teofila z 1821 roku. Studia teologiczne odbył we Wrocławiu. W schematyzmie diecezji wrocławskiej czytamy, że E. Kosmeli, znający języki polski, niemiecki, czeski i morawski, przyjął 20 kwietnia 1829 roku święcenia kapłańskie. Jego pierwszą placówką był Mikołów. Tu pełnił początkowo obowiązki wikarego, a od maja 1830 roku - prebendarza. Po poparciu przez księcia Ludwika Anhalta objął w 1833 roku parafię pw. Wszystkich Świętych w Pszczynie. Za działalność charytatywną w latach klęski głodu i epidemii tyfusu (1845-1848) został odznaczony orderem Czerwonego Orła IV klasy. W 1847 roku powierzono mu obowiązki dziekana, a w 1868 roku uzyskał honorowy tytuł kanonika kapituły wrocławskiej. W 1860 roku przygotowywał uroczystości pogrzebowe zmarłego w Pszczynie biskupa sufragana wrocławskiego Bernarda Bogedaina i stał się jednym z wykonawców jego testamentu. W 1867 roku sprowadził tu siostry z Kongregacji Sióstr Miłosierdzia Karola Boromeusza w Trzebnicy. Ówczesna parafia obejmująca teren miasta oraz wsie: Czarków, Jankowice, Kobiór, Piasek, Porębę, Radostowice, Starą Wieś i Studzienice liczyła w 1853 roku 6 537, a w 1869 roku - 8 720 wiernych. W omawianym okresie wzbogaciła się o ważne inwestycje. 20 września 1837 roku odbyła się uroczystość oddania nowych organów. 11 września 1850 roku poświęcono nowo skonstruowaną wieżę, do której włożono, odkryte w 2003 roku, historyczne dokumenty, m.in. opis pożaru miasta w 1748 roku. W 1860 roku zakupiono za 650 marek obrazy stacji Drogi Krzyżowej. W 1875 roku oddano do użytku nowy budynek probostwa, projektu Ernsta Betza. Proboszcz przeznaczył w swoim testamencie 3 000 marek dla sierot katolickiego wyznania, 100 marek na odbudowę w przyszłości, rozebranego w 1816 roku, filialnego kościoła pw. Świętego Krzyża, a 600 marek na odprawianie żałobnego nabożeństwa w kolejną rocznicę jego zgonu. Swój księgozbiór przekazał na własność parafii. Ksiądz Ernst Kosmeli zmarł 12 lutego 1879 roku w Pszczynie w wieku 75 lat. Na upamiętniającym go pomniku /sektor C/ wyryto sentencje zaczerpnięte z Biblii. Ich tłumaczenie z języka niemieckiego brzmi: „Ja Jestem Drogą, Prawdą i Życiem”; „Błogosławiony mąż, który wytrwa w doświadczeniu. Gdy zwycięsko przetrwa próbę, otrzyma od Boga wieniec życia, obiecany tym, którzy Go miłują”.
powrót

Więcej znajdziesz w Głosie Pszczyńskim

Aktualny numer

Numer 6 (22 czerwca 2022r.)

Archiwum numerów

  • Numer 5, 12 maja 2022r.
  • Numer 4, 14 kwietnia 2022r.
  • Numer 3, 17 marca 2022r.
  • Numer 2, 17 lutego 2022r.
  • Numer 1, 20 stycznia 2022r.
  • Numer 12, 16 grudnia 2021r.
więcej