Zbigniew Rokita „Kajś” - Opowieść o Górnym Śląsku

O autorze: Zbigniew Rokita (ur. 1989 r.) - reporter, redaktor, specjalizuje się w problematyce Europy Wschodniej i Górnego Śląska. Współpracuje m. in. z „Tygodnikiem Powszechnym”, „Polityką”, „Dziennikiem Gazetą Prawną”. Wieloletni sekretarz redakcji dwumiesięcznika „Nowa Europa Wschodnia”. Autor książki reporterskiej „Królowie strzelców. Piłka w cieniu imperium”… Pochodzi z Gliwic.

Książka ma 303 strony tekstu zawartego w 65-ciu krótszych lub dłuższych rozdziałach. Wybrana bibliografia i przypisy stanowią też ciekawą lekturę. W opowieści jest historia, losy, zdarzenia, wędrówki, mapki, zdjęcia, rozmowy dotyczące Śląska i jego śląskości. W tym śląskim tyglu mieszają się zaborcy, okupanci, partie i przywódcy (do czasów współczesnych), zamierzone i niezamierzone wydarzenia, a na tym tle toczy się życie Ślązaków.
Autor tej ważnej książki wyznaje, że długo przepraszał się ze swoją śląskością. Teraz pomaga nam zrozumieć dramat krainy leżącej na pograniczu kultur i historii - dlaczego Śląsk ciągle jest „kajś”, a nie w centrum polskiej świadomości. Pyta Małgorzata Szejnert (dziennikarka i pisarka)
Przeczytajcie koniecznie i sami odpowiedzcie sobie na to pytanie.
powrót

Więcej znajdziesz w Głosie Pszczyńskim

Aktualny numer

Numer 4 (24 kwietnia 2024r.)

Archiwum numerów

  • Numer 3, 27 marca 2024r.
  • Numer 2, 21 lutego 2024r.
  • Numer 1, 24 stycznia 2024r.
  • Numer 12, 13 grudnia 2023r.
  • Numer 11, 22 listopada 2023r.
  • Numer 10, 25 października 2023r.
więcej