Zbigniew Rokita „Kajś” - Opowieść o Górnym Śląsku

O autorze: Zbigniew Rokita (ur. 1989 r.) - reporter, redaktor, specjalizuje się w problematyce Europy Wschodniej i Górnego Śląska. Współpracuje m. in. z „Tygodnikiem Powszechnym”, „Polityką”, „Dziennikiem Gazetą Prawną”. Wieloletni sekretarz redakcji dwumiesięcznika „Nowa Europa Wschodnia”. Autor książki reporterskiej „Królowie strzelców. Piłka w cieniu imperium”… Pochodzi z Gliwic.

Książka ma 303 strony tekstu zawartego w 65-ciu krótszych lub dłuższych rozdziałach. Wybrana bibliografia i przypisy stanowią też ciekawą lekturę. W opowieści jest historia, losy, zdarzenia, wędrówki, mapki, zdjęcia, rozmowy dotyczące Śląska i jego śląskości. W tym śląskim tyglu mieszają się zaborcy, okupanci, partie i przywódcy (do czasów współczesnych), zamierzone i niezamierzone wydarzenia, a na tym tle toczy się życie Ślązaków.
Autor tej ważnej książki wyznaje, że długo przepraszał się ze swoją śląskością. Teraz pomaga nam zrozumieć dramat krainy leżącej na pograniczu kultur i historii - dlaczego Śląsk ciągle jest „kajś”, a nie w centrum polskiej świadomości. Pyta Małgorzata Szejnert (dziennikarka i pisarka)
Przeczytajcie koniecznie i sami odpowiedzcie sobie na to pytanie.
powrót

Więcej znajdziesz w Głosie Pszczyńskim

Aktualny numer

Numer 1 (26 stycznia 2023r.)

Archiwum numerów

  • Numer 12, 15 grudnia 2022r.
  • Numer 11, 24 listopada 2022r.
  • Numer 10, 19 października 2022r.
  • Numer 9, 22 września 2022r.
  • Numer 8, 18 sierpnia 2022r.
  • Numer 7, 21 lipca 2022r.
więcej