Dzieło życia

To dzieło życia - tak można powiedzieć o opracowaniu biograficznym pt. „Lolek Złotempisany” Zbigniewa Bieniasza, urodzonego w Wadowicach, a mieszkańca Pszczyny od 1968 roku. Materiały do tej pracy zaczął bowiem gromadzić od początku lat 80., co wiązało się z wyborem Karola Wojtyły - wadowiczanina na papieża.

„Lolek Złotempisany” to obszerne opracowanie (prawie 550 stron) formatu A4, bogato ilustrowane ponad 600 unikalnymi zdjęciami (archiwalnymi i współczesnymi), zawierające wspomnienia kolegów szkolnych, przyjaciół, znajomych, sąsiadów, nauczycieli, księży i innych osób mających styczność z Karolem Wojtyłą w czasach jego dzieciństwa i lat szkolnych do czasu zdania matury i wyprowadzki w 1938 roku wraz z ojcem do Krakowa. Dla lepszego czytelniczego odbioru wspomnienia zapisane są kursywą (a także na płytce CD dołączonej do książki), z kolei przytaczane źródła dokumentalne (urzędowe dokumenty, informacje prasowe, listy, kroniki itp.) zaznaczone są kolorem niebieskim, tekst autorski to druk zwykły, czarny.

Zbigniew Bieniasz, Lolek Złotempisany. Przyczynek do biografii Jana Pawła II. Wyd. Towarzystwo Miłośników Ziemi Wadowickiej. Wadowice 2020.
powrót

Więcej znajdziesz w Głosie Pszczyńskim

Aktualny numer

Numer 6 (17 czerwca 2021r.)

Archiwum numerów

  • Numer 5, 20 maja 2021r.
  • Numer 4, 22 kwietnia 2021r.
  • Numer 3, 18 marca 2021r.
  • Numer 2, 19 lutego 2021r.
  • Numer 1, 21 stycznia 2021r.
  • Numer 12, 18 grudnia 2020r.
więcej