Wilhelm Grünpeter - restaurator i działacz społeczny, cz. 3

Budynek przy ul. Dworcowej 3 jest znany niemal każdemu mieszkańcowi Pszczyny. Mijamy go wjeżdżając z ulicy Katowickiej do centrum miasta. Jego budowniczym i właścicielem do wybuchu II wojny światowej był Wilhelm Grünpeter, znany restaurator i działacz społeczny, w latach 1935-1939 przewodniczący pszczyńskiej gminy żydowskiej.

Grünpeter jako aktywny członek pszczyńskiej społeczności żydowskiej cieszył się poparciem współwyznawców. W związku z czym wybierany był do władz miejscowej Gminy Synagogalnej, pełniąc kolejno funkcję zastępcy (1899-1905) i członka (1906-1923) Rady Reprezentantów, organu ustawodawczego wspólnoty. Ponadto był członkiem Izraelickiego Towarzystwa Opieki nad Chorymi i Pogrzebowego, w którego zarządzie zasiadał od 1904 roku do czasu rozwiązania organizacji, co nastąpiło zaraz po przyłączeniu Pszczyny do Polski.
Okres międzywojenny spowodował stagnację życia żydowskiego w Pszczynie, z czym wiązały się między innymi problemy z wyborem nowych władz gminnych. Ze względu na małą liczbę członków posiadających bierne prawo wyborcze, stało się niemożliwe wybranie nowej Rady Reprezentantów, której kadencja oficjalnie dobiegła końca pod koniec 1926 roku. Jej kompetencje nieformalnie przejął zarząd, do którego w razie śmierci lub wyjazdu członka, bez przeprowadzania wyborów, nieformalnie dokooptowywano nową osobę.
W celu naprawy tej kryzysowej sytuacji, 29 listopada 1935 roku decyzją wojewody śląskiego, rozwiązano władze oficjalnie wybrane jeszcze w 1921 roku, a na ich miejsce powołano zarząd komisaryczny, w skład którego weszło pięciu członków, z Wilhelmem Grünpeterem jako przewodniczącym.
Grünpeter ponadto był aktywnym i zasłużonym członkiem Związku Restauratorów Pszczyny i Okolic, której to organizacji przez wiele lat przewodniczył.
powrót

Więcej znajdziesz w Głosie Pszczyńskim

Aktualny numer

Numer 11 (20 listopada 2020r.)

Archiwum numerów

  • Numer 10, 16 października 2020r.
  • Numer 9, 18 września 2020r.
  • Numer 8, 21 sierpnia 2020r.
  • Numer 7, 24 lipca 2020r.
  • Numer 6, 19 czerwca 2020r.
  • Numer 5, 13 maja 2020r.
więcej