Pszczyna przed 100 laty w miejscowej prasie

W omawianym okresie „pyrrusowe zwycięstwo” w bitwie nad Sommą wywalczyły siły brytyjsko-francuskie. Wojna na wyczerpanie trwała na wszystkich frontach, żadna ze stron nie chciała ustąpić.

W czwartym kwartale 1916 roku prasa wymieniła osoby z powiatu pszczyńskiego, które otrzymały Krzyż Żelazny 2 klasy (13) i 1 klasy (3) za męstwo okazane na polu walki. Coraz młodsi rekruci byli powoływani do wojska. 11 października odbył się przegląd poborowych z Pszczyny urodzonych w 1898 roku. Na cele wojenne Powiatowa Kasa Oszczędności zorganizowała skup biżuterii pod hasłem: „Ojczyzna potrzebuje Twojego złota”.
Bez przerwy napływały tragiczne informacje z frontu: na początku listopada zginął w wieku 25 lat oficer Kurt Block, 11 grudnia poległ w wieku 24 lat podoficer Heinrich Seemann. Ponadto na skutek zapalenia wyrostka robaczkowego w szpitalu polowym zmarł 40-letni książęcy leśniczy Georg Reichard, odznaczony Krzyżem Żelaznym, dowódca kompanii.
5 grudnia w auli gimnazjum zorganizowano uroczystości wspomnieniowe byłych uczniów, którzy polegli na wojnie. Zebranych przywitał dyrektor dr Weidling, po czym odśpiewano pieśń Felixa Mendelssohna: „Gott, du bist unsere Zuversicht”.
powrót

Więcej znajdziesz w Głosie Pszczyńskim

Aktualny numer

Numer 1 (26 stycznia 2023r.)

Archiwum numerów

  • Numer 12, 15 grudnia 2022r.
  • Numer 11, 24 listopada 2022r.
  • Numer 10, 19 października 2022r.
  • Numer 9, 22 września 2022r.
  • Numer 8, 18 sierpnia 2022r.
  • Numer 7, 21 lipca 2022r.
więcej