Święto Niepodległości

Z okresu II Rzeczypospolitej najwięcej przekazów źródłowych o Święcie Niepodległości zachowało się z 1934 roku. 20 października z udziałem 39 osób odbyło się posiedzenie Komitetu Obchodu Uroczystości 16-lecia Wskrzeszenia Państwa Polskiego. Wybrano 3 sekcje: artystyczną z inspektorem szkolnym Władysławem Lincą na czele, mającą przygotować program akademii i dekorację sali; pochodową z komisarzem policji Witoldem Szarym i zbiórkową z Marią Chrobokówną. Do Komitetu Wykonawczego zaproszono ponadto burmistrza Józefa Żmija, proboszcza ks. Mateusza Bieloka, majora Stefana Brandta, Adelę Adamską i Ryszarda Gorola

10 listopada zorganizowano capstrzyk z udziałem wojska, organizacji paramilitarnych i orkiestry. Zbiórkę zarządzono na godz. 18.30 przy ułańskich koszarach. Miasto udekorowano flagami. Okna i wystawy sklepowe oświetlono zapalonymi świecami. Zakupiono 1 000 nalepek po 10 groszy za sztukę, wydrukowanych w Rohatynie, z napisem: „Szesnastolecie Wskrzeszenia Państwa Polskiego 1918-1934”.
Relacje z 11 Listopada zawierają akta Magistratu, a także artykuł „Uroczysty przebieg Święta Niepodległości w Pszczynie”, zamieszczony w 315. numerze „Polski Zachodniej”. Dzień ten rozpoczynały nabożeństwa: w kościele katolickim o godz. 10.30, w ewangelickim o 9.00 i w synagodze o 10.30. Dla młodzieży zaplanowano udział we mszy św. w kościółku św. Jadwigi. Administracja książęca wyraziła zgodę na przejście uczestników mszy przez podwórze zamkowe.
Uformowany pochód z pocztami sztandarowymi przeszedł z Alei T. Kościuszki ulicami 3 Maja, Dworcową i Piastowską na mszę św. do kościoła Wszystkich Świętych. Następnie na rynku przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego odbyła się defilada. Uroczystą akademię urządzono o godz. 19.00 w Domu Ludowym.
powrót

Więcej znajdziesz w Głosie Pszczyńskim

Aktualny numer

Numer 1 (26 stycznia 2023r.)

Archiwum numerów

  • Numer 12, 15 grudnia 2022r.
  • Numer 11, 24 listopada 2022r.
  • Numer 10, 19 października 2022r.
  • Numer 9, 22 września 2022r.
  • Numer 8, 18 sierpnia 2022r.
  • Numer 7, 21 lipca 2022r.
więcej