Pierwszy Dom Ludowy w Pszczynie

Niedługo po odrodzeniu Polski, w latach 20. XX wieku, zaczęto tworzyć Domy Ludowe (zwane też Domami Narodowymi). Skupiały one wokół siebie różne organizacje państwowe, np. kółka rolnicze, spółdzielnie spożywcze, straż pożarną, związki zawodowe, koła młodzieżowe, zespoły śpiewacze, grupy teatralne itp. Organizowano w nich biblioteki, czytelnie, świetlice i muzea. Ważną ich częścią była sala zebrań, w niektórych mieściła się także gospoda bezalkoholowa. Głównym celem Domów Ludowych było szerzenie języka i kultury polskiej.

Koło Miejscowe Związku Obrony Kresów Zachodnich uchwaliło w styczniu 1927 roku wolę wzniesienia Domu Ludowego, w którym znaleźć miały miejsce wszystkie polskie stowarzyszenia oraz organizacje oświatowe i narodowe w powiecie pszczyńskim. W tym celu powołano komitet założycielski złożony z prezesów wszystkich polskich towarzystw i organizacji narodowych. Na jego czele stanął prezes Koła Związku Obrony Kresów Zachodnich i pomysłodawca budowy Domu Ludowego Marian Kępa. Na patrona przedsięwzięcia poproszono dr Michała Grażyńskiego, wojewodę śląskiego. Zgodził się i zapewnił o swoim poparciu.
powrót

Więcej znajdziesz w Głosie Pszczyńskim

Aktualny numer

Numer 6 (19 czerwca 2020r.)

Archiwum numerów

  • Numer 5, 13 maja 2020r.
  • Numer 4, 8 kwietnia 2020r.
  • Numer 4, 26 marca 2020r.
  • Numer 3, 28 lutego 2020r.
  • Numer 2, 6 lutego 2020r.
  • Numer 1, 17 stycznia 2020r.
więcej