Heidel Paździorek (1896-1974)

W ostatnim numerze zaprezentowałem serię fotografii datowanych na rok 1966 wykonanych w Pszczynie, a pochodzących z albumu Fritza Priestera (1924-1982), katowiczanina ocalałego z Holokaustu, który po II wojnie światowej osiedlił się w Izraelu. Zdjęcia te ukazują wyjątkowe momenty z jego wizyty u Jadwigi Paździorek - kobiety, która była jego nianią oraz wieloletnią gospodynią w jego rodzinnym domu.

Gosposie były nie tylko odpowiedzialne za codzienną organizację i zarządzanie domem, ale także za utrzymanie harmonii w rodzinie. Ich praca obejmowała przygotowywanie posiłków, dbanie o czystość i porządek, czy jakże istotne wsparcie w wychowywaniu dzieci. Wielokrotnie pełniły również rolę bliskich lub zaufanych osób, z którymi gospodarze mogli dzielić swoje radości i troski.
Bohaterka tego tekstu urodziła się 20 września 1896 roku w Pszczynie jako Hedwig Lucie Pazdziorek, córka Franza, pracownika gazowni, i Sophii z domu Thomalla, obojga wyznania katolickiego. Miała młodszą siostrę, Katharinę (Katarzynę), urodzoną 29 kwietnia 1899 roku. W 1920 roku zatrudniła się w Katowicach jako gospodyni i niania w domu Wilhelma i Nanny Priesterów, gdzie pracowała do wybuchu II wojny światowej. Tam była świadkiem narodzin trójki dzieci swoich gospodarzy: Rudolfa, Johanny i Fritza.
Wzajemna więź między Jadwigą Paździorek, zwaną zdrobniale z niemieckiego Heidel, a wyznającymi judaizm Priesterami może stanowić świetny przykład wzajemnego szacunku i współżycia różnych wyznań w tamtych czasach na Górnym Śląsku.
Już przeglądając album Fritza Priestera można zauważyć, jak ważną rolę w jego życiu odegrała jego niania, z którą do końca jej życia utrzymywał kontakt.

Sławomir Pastuszka
powrót

Więcej znajdziesz w Głosie Pszczyńskim

Aktualny numer

Numer 5 (29 maja 2024r.)

Archiwum numerów

  • Numer 4, 24 kwietnia 2024r.
  • Numer 3, 27 marca 2024r.
  • Numer 2, 21 lutego 2024r.
  • Numer 1, 24 stycznia 2024r.
  • Numer 12, 13 grudnia 2023r.
  • Numer 11, 22 listopada 2023r.
więcej