Najstarsze zachowane nagrobki mieszkańców Starej Wsi

Stara Wieś (Altdorf), obecnie jedna z dzielnic Pszczyny, do 1945 roku będąca samodzielną wsią, po raz pierwszy wzmiankowana została w 1408 roku. Już w drugiej połowie XVIII wieku miejscowość tę zamieszkiwali przedstawiciele trzech wyznań: katolickiego, ewangelickiego i żydowskiego. Jak się okazuje, to właśnie nagrobki ostatniej - i zresztą najmniejszej - grupy religijnej, są dzisiaj najstarszymi zachowanymi pomnikami nagrobnymi mieszkańców tej wsi.

Katoliccy mieszkańcy Starej Wsi od wieków użytkują cmentarze św. Jadwigi i św. Krzyża, natomiast ewangelicy początkowo - wespół z katolikami - cmentarz św. Krzyża, a od 1843 roku już własny cmentarz położony w Pszczynie. Na wszystkich tych nekropoliach, ze względu na dopuszczalny w chrześcijaństwie zwyczaj wtórnego wykorzystywania mogił lub ich likwidacji, starych grobów mieszkańców Starej Wsi oraz wieńczących ich nagrobków właściwie już nie ma.
Żydowscy mieszkańcy Starej Wsi początkowo użytkowali cmentarz mikołowski, a następnie założony w 1814 roku cmentarz położony w Pszczynie. W judaizmie nie istnieje pojęcie likwidacji lub wtórnego wykorzystania grobu - zgodnie z żydowską tradycją ten ma pozostać nienaruszony do czasu przyjścia Mesjasza. Dzięki temu, pomimo zrębu czasu, a także wydarzeń historycznych, które negatywnie wpłynęły na stan mikołowskiej, jak i pszczyńskiej nekropolii, wszystkie nagrobki żydowskich mieszkańców Starej Wsi przetrwały do dzisiaj.

Sławomir Pastuszka
powrót

Więcej znajdziesz w Głosie Pszczyńskim

Aktualny numer

Numer 5 (29 maja 2024r.)

Archiwum numerów

  • Numer 4, 24 kwietnia 2024r.
  • Numer 3, 27 marca 2024r.
  • Numer 2, 21 lutego 2024r.
  • Numer 1, 24 stycznia 2024r.
  • Numer 12, 13 grudnia 2023r.
  • Numer 11, 22 listopada 2023r.
więcej