Simon Steiner - cz. 3

Simon Steiner (1865-1930) był jednym z najbardziej wyróżniających się i popularnych okołopszczyńskich karczmarzy, a jego ćwiklicka gospoda dzięki sprawnie prowadzonej kampanii reklamowej zyskała znaczenie ponadlokalne. Ponadto - już jako mieszkaniec Pszczyny - zapisał się na łamach historii lokalnej jako kantor miejscowej synagogi, którą to funkcję pełnił w latach 1922-1930.

Losy Simona Steinera zostały opisane już w dwóch poprzednich artykułach. Ten, jak i następny stanowić będą niejako postscriptum, w których przytoczę krótkie biogramy jego czworga dzieci (wszystkie urodzone w Ćwiklicach), które pochodziły z jego pierwszego małżeństwa z Hedwig Cohn (1869-1916).

Erna Steiner
Najstarsze dziecko i pierwsza córka Steinerów, Erna, urodziła się 28 stycznia 1896 roku. Jako dorosła kobieta, jeszcze będąc stanu wolnego, przeprowadziła się do Gliwic. 30 kwietnia 1927 roku w Nordenstadt, wtenczas niezależnym mieście (od 1977 roku jest to dzielnica Wiesbaden), poślubiła handlarza bydłem Emila Simona. Jej mąż urodził się 8 czerwca 1878 roku w Gensingen, małym nadreńskim miasteczku, jako syn Augusta Simona i jego pierwszej żony Pauliny z domu Wachter. Erna po ślubie przeprowadziła się z Gliwic do Nordenstadt, gdzie 17 lutego 1928 roku na świat przyszła jej jedyna córka, Edith.
Małżeństwo Emila i Erny od początku nie układało się najlepiej. Na początku 1930 roku doszło do ich ostatecznego rozstania. Z niewiadomych przyczyn nie wzięli jednak rozwodu, stąd też Erna do końca życia posługiwała się nazwiskiem Simon.
5 marca 1930 roku Erna wraz z córką przeprowadziła się do Gliwic, gdzie pracowała jako szwaczka. Kobiety ze względu na bardzo trudne położenie finansowe wielokrotnie zmieniały miejsce zamieszkania. Zgodnie z dostępnymi źródłami, obie mieszkały kolejno pod następującymi adresami: Kreidelstrasse 19 (od 5.3.1930 do 15.4.1930), Peter Paul Platz 21 (od 15.4.1930 do 1.12.1930, pod tym adresem mieścił się tzw. Wichernhaus, w którym działał ewangelicki dom dziecka), Niederwallstrasse 6 (1.12.1930 - 1.3.1931), Turmstrasse 3 (1.3.1931 do 24.5.1932), Böttcherstraße 3 (od 24.5.1932 do ?) i Wilhelmstrasse 5 (od co najmniej 1936 do 20.5.1942).
Erna wraz z Edith, pomimo rozciągnięcia w lipcu 1937 roku obowiązywania antysemickich ustaw III Rzeszy na obszar niemieckiego Górnego Śląska (wówczas Polska i Niemcy zrezygnowały z przedłużenia konwencji genewskiej z 24 maja 1922 roku, regulującej m.in. kwestie ochrony praw mniejszości narodowych na obszarze plebiscytowym Górnego Śląska), pozostały w Gliwicach. 20 maja 1942 roku obie zostały deportowane do KL Auschwitz-Birkenau, gdzie zaraz po przybyciu zostały zamordowane w komorze gazowej.
Tragiczny los spotkał także Emila Simona. Po nocy kryształowej, która miała miejsce z 9 na 10 listopada 1938 roku w ramach tzw. Judenaktion został aresztowany w Wiesbaden i zesłany do KL Sachsenhausen, gdzie zmarł 14 marca 1939 roku, a jako oficjalną przyczynę jego śmierci do kartotek wpisano zapalenie płuc.

Sławomir Pastuszka
powrót

Więcej znajdziesz w Głosie Pszczyńskim

Aktualny numer

Numer 1 (24 stycznia 2024r.)

Archiwum numerów

  • Numer 12, 13 grudnia 2023r.
  • Numer 11, 22 listopada 2023r.
  • Numer 10, 25 października 2023r.
  • Numer 9, 28 września 2023r.
  • Numer 8, 23 sierpnia 2023r.
  • Numer 7, 26 lipca 2023r.
więcej