Podobóz Auschwitz w Starej Wsi

Charakterystyczny fetor docierający nad miasto z kominów oświęcimskich krematoriów, znamionujący dramat, którego nikt poza obozowymi murami nie mógł sobie w pełni nawet wyobrazić to częsty motyw przewijający się we wspomnieniach mieszkańców Pszczyny z okresu II wojny światowej. Tymczasem jeszcze silniej złowrogi dotyk Auschwitz odczuli mieszkańcy sąsiedniej Starej Wsi, gdzie na przełomie 1942 i 1943 roku przez kilka miesięcy funkcjonowała jedna z filii niemieckiego obozu w Oświęcimiu.

Gospodarka niemiecka z każdym kolejnym miesiącem i rokiem wojny odczuwała coraz silniejsze trudności wywołane niedoborem siły robotniczej, sukcesywnie ograniczanej poborem do armii kolejnych mas pracowników przemysłowych. Władze niemieckie, próbując zniwelować te problemy, sięgnęły wówczas po różne grupy niezmobilizowanych do wojska mieszkańców terenów okupowanych, wysyłając ich na roboty przymusowe w głąb Rzeszy. Kiedy jednak i to nie przyniosło zadowalających skutków, do prac w różnych obszarach przemysłu postanowiono zaciągnąć samych więźniów obozowych, dowożąc ich najpierw koleją do wybranych przedsiębiorstw niemieckich, a następnie lokując ich w prowizorycznych obozach tworzonych według potrzeb przy różnych zakładach pracy. W ten sposób pogranicze małopolsko-górnośląskie wraz z terenami obecnie północnych Czech pokryło się siecią niemal 50 filii obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau.
Powstanie podobozu Altdorf (Stara Wieś) było efektem porozumienia komendantury Auschwitz z urzędnikami niemieckiego nadleśnictwa w Pszczynie, które poszukiwało do pracy przy wyrębie i sadzeniu drzew nowych pracowników, z kolei obóz potrzebował drewna opałowego do rozruchu i pracy pieców w fabryce śmierci. Zachowane listy przewozowe z jesieni 1942 roku potwierdzają wywózkę do Auschwitz co najmniej kilkunastu ton drewna z lasów w Radostowicach, Promnicach czy Kobiórze.

Jarosław Zawisza
powrót

Więcej znajdziesz w Głosie Pszczyńskim

Aktualny numer

Numer 11 (24 listopada 2022r.)

Archiwum numerów

  • Numer 10, 19 października 2022r.
  • Numer 9, 22 września 2022r.
  • Numer 8, 18 sierpnia 2022r.
  • Numer 7, 21 lipca 2022r.
  • Numer 6, 22 czerwca 2022r.
  • Numer 5, 12 maja 2022r.
więcej