Fedor Muhr Honorowy Obywatel Pszczyny

Zgodnie z przyjętym 24 września 2020 roku przez Radę Miejską w Pszczynie regulaminem, tytuł „Honorowego Obywatela Pszczyny” jest wyrazem najwyższego wyróżnienia i uznania zasług dla Gminy Pszczyna. I choć w ostatnich latach przyznano to zaszczytne wyróżnienie kilku osobom, to tradycja jego nadawania ma w Pszczynie znacznie dłuższą historię, a jednym z uhonorowanych w odległych nam czasach był kupiec Fedor Muhr (1810-1893).

Fedor (Fabisch) Muhr urodził się 1 lipca 1810 roku w Pszczynie w zamożnej i zasłużonej dla miasta rodzinie wyznania mojżeszowego, zamieszkałej w tym czasie w należącej do Samuela Skutscha kamienicy przy Langestrasse 4 (dzisiaj ulica Warowna 47). Był synem owianego sławą Abrahama Muhra (1781-1847) i Heleny z domu Plessner (1789-1866). Jako najstarsze dziecko kreowany był przez ojca na swojego następcę, nie tylko w sprawach biznesowych, ale także działalności społecznej. O jego najmłodszych latach, jak i szczegółach odbytej edukacji nie wiadomo za wiele.
23 grudnia 1835 roku Fedor poślubił w Pszczynie Johannę (Handel) Altsmann, córkę miejscowego destylatora i wieloletniego dzierżawcy dóbr książęcych, Jacoba Altsmanna (1786-1870). Ślubu udzielił im rabin bytomski Israel Deutsch, bliski przyjaciel jego ojca. Małżonkowie 20 grudnia 1836 roku przeprowadzili się do Suszca, gdzie Fedor został dzierżawcą tamtejszego browaru z gorzelnią. Tam urodziło się także pięcioro ich dzieci: Rachel vel Ulrike (ur. 30.08.1837), Jeremias vel Adolf (ur. 16.05.1839), Ida (ur. 25.12.1841), Esther vel Ernestine (ur. 4.06.1844) i Oskar (2.12.1845-10.02.1846), z których ostatni zmarł pod dwóch miesiącach życia.
1 października 1847 roku Muhr wraz z rodziną powrócił do Pszczyny. Przez niecałe dwa lata był dzierżawcą propinacji, czyli wyłącznego prawa pana pszczyńskiego do produkcji i sprzedaży alkoholu w obrębie jego dóbr oraz przywileju do sprowadzania tych wyrobów z innych miast i czerpania z tego tytułu dochodów. I choć praktycznie mieszkał na terenie miasta, to z formalnego punktu widzenia przynależny był do jednostki administracyjnej zwanej Pszczyna-Zamek (Schloss-Pless). W tym czasie urodził się jego syn Abraham vel Ernst (ur. 6.11.1847), nazwany na cześć zmarłego kilka miesięcy wcześniej Abrahama Muhra. Później na świat przyszły jeszcze dwie córki: Emilie (ur. 2.08.1851) i Elfriede (25.07.1853-28.04.1868), z których ta druga zmarła przedwcześnie na zapalenie narządów miednicy mniejszej.

Sławomir Pastuszka
powrót

Więcej znajdziesz w Głosie Pszczyńskim

Aktualny numer

Numer 7 (21 lipca 2022r.)

Archiwum numerów

  • Numer 6, 22 czerwca 2022r.
  • Numer 5, 12 maja 2022r.
  • Numer 4, 14 kwietnia 2022r.
  • Numer 3, 17 marca 2022r.
  • Numer 2, 17 lutego 2022r.
  • Numer 1, 20 stycznia 2022r.
więcej