Pszczyńscy proboszczowie katoliccy przed stu laty

Przed wybuchem I wojny światowej katolicy stanowili niemal 70% mieszkańców Pszczyny. W okresie powstań śląskich i plebiscytu odsetek ten jeszcze bardziej wzrósł wskutek opuszczenia ziemi pszczyńskiej przez znaczną część społeczności ewangelickiej, która identyfikowała się z narodowością niemiecką.

Struktura narodowo-wyznaniowa Pszczyny w tamtym czasie była jednak bardziej złożona od funkcjonujących w polskiej świadomości historycznej stereotypów „Polaka-katolika” i „Niemca-protestanta”. Specyfice parafii pszczyńskiej musiało być podporządkowane duszpasterstwo prowadzone przez ówczesnych proboszczów.
Kościół parafialny w Pszczynie służył zarówno wiernym utożsamiającym się z narodowością niemiecką, jak i tym, którym bliższe były przekonania propolskie. Czasami na tle narodowym dochodziło do napięć między parafianami polskimi i niemieckimi, a także pomiędzy jedną z tych grup parafian a służbą kościelną, na barkach której spoczywało niełatwe zadanie dostosowania duszpasterstwa - przede wszystkim w zakresie językowym - do wszystkich wiernych.

Jarosław Zawisza
powrót

Więcej znajdziesz w Głosie Pszczyńskim

Aktualny numer

Numer 9 (22 września 2022r.)

Archiwum numerów

  • Numer 8, 18 sierpnia 2022r.
  • Numer 7, 21 lipca 2022r.
  • Numer 6, 22 czerwca 2022r.
  • Numer 5, 12 maja 2022r.
  • Numer 4, 14 kwietnia 2022r.
  • Numer 3, 17 marca 2022r.
więcej