Z teki ompiaka - Oddziały Młodzieży Powstańczej w okręgu pszczyńskim

Powstania śląskie i udział w nich Górnoślązaków stanowiły asumpt do żywego kultywowania tradycji powstańczych przez polskich mieszkańców Górnego Śląska w ciągu całego okresu międzywojennego. Szeregi byłych powstańców przybrały charakter sformalizowany, kiedy w 1923 roku powołano do życia Związek Powstańców Śląskich. Młodzieżową przybudówką Związku były Oddziały Młodzieży Powstańczej, w skrócie OMP.

Struktura organizacji opierała się na oddziałach terenowych, które zasadniczo obejmowały jedną lub kilka miejscowości. Oddziały łączyły się w okręgi, a te tworzyły strukturę powiatową Młodzieży Powstańczej. Pod koniec 1934 roku Okręg Pszczyna skupiał członków dziewięciu oddziałów miejscowych działających w następujących miejscowościach (w nawiasie data założenia oddziału): Porębie (18.03.1934), Piasku (5.04.1934), Kobiórze (6.05.1934), Łące (3.06.1934), Goczałkowicach-Zdroju (6.06.1934), Pszczynie (8.07.1934), Jankowicach (21.10.1934), Starej Wsi (22.11.1934) i Czarkowie (9.12.1934). W kolejnych latach okręg pszczyński powiększył się o ompiaków ze Studzienic i Dziedzic.
W ramach okręgu członkowie oddziałów współpracowali ze sobą, łącząc siły i wymieniając się wzajemnie doświadczeniami. Efektem ich współdziałania było m.in. powołanie w marcu 1937 roku w Pszczynie spółdzielni spożywczej „Nasza Przyszłość”. Spółdzielnia znalazła siedzibę w lokalu przy ul. Lompy (dzisiejsza ul. Bednarska) nieopodal rynku. Tak miejsce to opisywano w ówczesnej prasie: skład spożywczy „jest skromny, lecz czysty i schludny. W regałach ładnie poukładane towary - mało ich jeszcze wprawdzie, no ale to na początek! Byleby tylko szybko sprzedać. Wszędzie panuje wzorowy porządek. Ekspedient dh. Kuś grzecznie i pokupiecku „naciąga” nas, by coś kupić”.

Jarosław Zawisza
powrót

Więcej znajdziesz w Głosie Pszczyńskim

Aktualny numer

Numer 11 (18 listopada 2021r.)

Archiwum numerów

  • Numer 10, 21 października 2021r.
  • Numer 9, 16 września 2021r.
  • Numer 8, 18 sierpnia 2021r.
  • Numer 7, 15 lipca 2021r.
  • Numer 6, 17 czerwca 2021r.
  • Numer 5, 20 maja 2021r.
więcej