Z teki ompiaka - Oddział Młodzieży Powstańczej w Jankowicach

Powstania śląskie i udział w nich Górnoślązaków stanowiły asumpt do żywego kultywowania tradycji powstańczych przez polskich mieszkańców Górnego Śląska przez cały okres międzywojenny. Szeregi byłych powstańców przybrały charakter sformalizowany, kiedy w 1923 roku powołano do życia Związek Powstańców Śląskich. Młodzieżową przybudówką Związku były Oddziały Młodzieży Powstańczej, w skrócie OMP.

Jednym z najprężniej działających oddziałów terenowych organizacji w okręgu pszczyńskim był oddział w Jankowicach. Powstał on 21 października 1934 roku z inicjatywy Jana Gruszki, powstańca śląskiego i działacza miejscowego oddziału Związku Powstańców Śląskich. Organizatorami oddziału byli jego synowie: Jan, Józef i Ludwik. Pierwszym prezesem OMP Jankowice został Konstanty Jędrysik. Po nim przewodniczenie organizacji przejął Stanisław Dzida, a w dalszej kolejności Ludwik Janosz i Józef Gaża.
Początki działalności oddziału były trudne. Organizacja nie posiadała finansowania, a we wsi działał konkurencyjny, silniejszy kadrowo i organizacyjnie, Związek Strzelecki. Dodatkowo w opozycji do polskich organizacji stał Volksbund, zrzeszający przedstawicieli mniejszości niemieckiej. Pomimo trudności, członkowie jankowickiego OMP zdołali jednak wypracować na tyle silne podstawy działalności, iż w ciągu kilku tygodni oddział stał się wiodący wśród polskich organizacji funkcjonujących w miejscowości.

Jarosław Zawisza
powrót

Więcej znajdziesz w Głosie Pszczyńskim

Aktualny numer

Numer 1 (24 stycznia 2024r.)

Archiwum numerów

  • Numer 12, 13 grudnia 2023r.
  • Numer 11, 22 listopada 2023r.
  • Numer 10, 25 października 2023r.
  • Numer 9, 28 września 2023r.
  • Numer 8, 23 sierpnia 2023r.
  • Numer 7, 26 lipca 2023r.
więcej