Z teki ompiaka - Oddział Młodzieży Powstańczej

Powstania śląskie i udział w nich Górnoślązaków stanowiły asumpt do żywego kultywowania tradycji powstańczych przez polskich mieszkańców Górnego Śląska przez cały okres międzywojenny. Szeregi byłych powstańców przybrały charakter sformalizowany, kiedy w 1923 roku powołano do życia Związek Powstańców Śląskich. Młodzieżową przybudówką Związku były Oddziały Młodzieży Powstańczej, w skrócie OMP.

Jeden z terenowych oddziałów organizacji został założony w 1934 roku w Pszczynie. Wątpliwości wzbudza jednak dzienna data powołania oddziału. W sprawozdaniach statystycznych z działalności OMP, publikowanych w wydawnictwach prasowych organizacji, możemy odnaleźć datę 8 lipca. Z kolei Antoni Grzywa, jeden z członków pszczyńskiego oddziału, podaje w swoich wspomnieniach na temat OMP dzień 25 sierpnia.
Inicjatywa założenia w Pszczynie oddziału Młodzieży Powstańczej wyszła od prezesa miejscowej grupy Związku Powstańców Śląskich, Jana Szłapy. Organizacją struktur i pracy oddziału zajęli się druhowie: Jan Roehrich, Paweł Pisarek i Ludwik Wajda. Oni także stanowili skład pierwszego zarządu oddziału. Wybór członków zarządu dokonywany był rokrocznie przez Walne Zebranie OMP. W 1936 roku prezesem pszczyńskiej organizacji był Franciszek Szrubarz, a delegatem miejscowym z ramienia ZPŚ - Antoni Kowol.

[i]Opracowano na podstawie wspomnień Antoniego Grzywy przekazanych przez córkę, Panią Danutę Mrozek, a także informacji zawartych w „Młodzieży Powstańczej”, nr specjalny z maja 1935 roku oraz „Przewodniku Młodzieży Powstańczej” na rok 1937.

Jarosław Zawisza
powrót

Więcej znajdziesz w Głosie Pszczyńskim

Aktualny numer

Numer 1 (24 stycznia 2024r.)

Archiwum numerów

  • Numer 12, 13 grudnia 2023r.
  • Numer 11, 22 listopada 2023r.
  • Numer 10, 25 października 2023r.
  • Numer 9, 28 września 2023r.
  • Numer 8, 23 sierpnia 2023r.
  • Numer 7, 26 lipca 2023r.
więcej