Z teki ompiaka - wprowadzenie

Powstania śląskie i udział w nich Górnoślązaków stanowiły asumpt do żywego kultywowania tradycji powstańczych przez polskich mieszkańców Górnego Śląska przez cały okres międzywojenny. Szeregi byłych powstańców przybrały charakter sformalizowany, kiedy w 1923 roku powołano do życia Związek Powstańców Śląskich, grupujący także sympatyków idei powstańczej, niezaangażowanych wcześniej bezpośrednio w walki. Młodzieżową przybudówką Związku były Oddziały Młodzieży Powstańczej, w skrócie OMP.

Inicjatywa powołania młodzieżowego odpowiednika Związku Powstańców Śląskich wyszła od działaczy tej organizacji w 1932 roku. Na ich decyzję złożyło się kilka czynników. Najważniejsze to m.in. wielki kryzys gospodarczy początku lat 30., w wyniku którego młodzież, po ukończeniu szkoły powszechnej, ewentualnie także gimnazjum, pozostawała bezrobotna, a brak zajęcia rodził ubóstwo i wzmacniał tendencje przestępcze; dynamiczny rozwój organizacji młodzieżowych mniejszości niemieckiej, szczególnie widoczny po dojściu Hitlera do władzy w 1933 roku; wreszcie potrzeba wieloaspektowego rozwoju młodzieży polskiej (zawodowego, kulturalnego, sportowego), mającego przygotować ją do świadomego i odpowiedzialnego życia w społeczeństwie.


Opracowano na podstawie informacji zawartych w „Przewodnikach Młodzieży Powstańczej” na rok 1935 i 1937 oraz materiałach przekazanych przez Panią Danutę Mrozek, której autor za udostępnienie domowych archiwaliów składa serdeczne podziękowania.

Jarosław Zawisza
powrót

Więcej znajdziesz w Głosie Pszczyńskim

Aktualny numer

Numer 6 (26 czerwca 2024r.)

Archiwum numerów

  • Numer 5, 29 maja 2024r.
  • Numer 4, 24 kwietnia 2024r.
  • Numer 3, 27 marca 2024r.
  • Numer 2, 21 lutego 2024r.
  • Numer 1, 24 stycznia 2024r.
  • Numer 12, 13 grudnia 2023r.
więcej