Zbrodnia w Wiśle Wielkiej z 19 września 1939 roku

Josef - w czasach polskich Józef - i Kurt Silbersteinowie byli jedynymi żydowskimi ofiarami II wojny światowej na ziemi pszczyńskiej, które zostały zamordowane w miejscowości swojego zamieszkania. Zbrodnia w Wiśle Wielkiej, dokonana tam 19 września 1939 roku przez Niemców, wstrząsnęła nie tylko mieszkańcami tej wsi, ale całą okolicą. Dowiedzieć się o niej możemy z kilku źródeł i opracowań, jednak wiele z nich podaje niedokładne, sprzeczne lub wręcz błędne informacje. Dlatego też celem tego artykułu będzie próba zebrania ich wszystkich oraz poddanie szczegółowej analizie.

Wprowadzenie
Pierwsze wzmianki o obecności Żydów w Wiśle Wielkiej pochodzą z końca XVIII wieku. Od tego czasu przez cały XIX i początek XX wieku zajmowali się tam prowadzeniem karczm i handlem żywnością. W okresie międzywojennym miejscowość ta była jedną z dwóch wsi znajdujących się w administracyjnych granicach Gminy Żydowskiej w Pszczynie, w których nadal na stałe mieszały osoby wyznania mojżeszowego.
W chwili wybuchu II wojny światowej, tj. 1 września 1939 roku, w Wiśle Wielkiej mieszkała jedna czteroosobowa rodzina żydowska. Jej głową był Josef - w czasach polskich Józef - Silberstein, handlarz produktami spożywczymi i właściciel jednej z dwóch miejscowych karczm, której budynek istnieje do dzisiaj, znajduje się przy ulicy Cieszyńskiej 12 i pełni obecnie funkcję domu mieszkalnego. Silberstein urodził się 13 maja 1886 roku w Wiśle Wielkiej jako najmłodsze z siedmiorga dzieci Adolfa i Fanny z domu Steiner, po których przejął rodzinne zabudowania i prowadzenie interesu.

Sławomir Pastuszka
powrót

Więcej znajdziesz w Głosie Pszczyńskim

Aktualny numer

Numer 6 (22 czerwca 2022r.)

Archiwum numerów

  • Numer 5, 12 maja 2022r.
  • Numer 4, 14 kwietnia 2022r.
  • Numer 3, 17 marca 2022r.
  • Numer 2, 17 lutego 2022r.
  • Numer 1, 20 stycznia 2022r.
  • Numer 12, 16 grudnia 2021r.
więcej