Losy rodziny Ucko, cz. 1

Josef Ucko był pochodzącym z Zabrza kupcem, właścicielem składu skór i obuwia, który prowadził przez niemal czterdzieści lat w kamienicy przy ulicy Chrobrego 7.

Josef Ucko urodził się 29 sierpnia 1871 roku w Małym Zabrzu. Był najstarszym z trzynaściorga dzieci kupca i mistrza piekarskiego Siegfrieda Ucko (1846-1902) i Linny z domu Orzegow (1848-1910), obojga wyznania mojżeszowego. Z zawodu został garbarzem.
Zgodnie z księgą meldunkową, 29 maja 1899 roku Josef wraz z siostrą Dorotheą przeprowadził się ze Starego Zabrza do Pszczyny. Zamieszkali w kamienicy należącej do mistrza garbarskiego Johanna Kubitzkiego, stojącej na rogu dzisiejszych ulic Warownej i Chrobrego, wtenczas noszącej adres Langestrasse 17.
26 stycznia 1906 roku, na podstawie umowy zawartej dzień wcześniej, Ucko został wpisany do księgi wieczystej jako właściciel tej posesji, która była w jego posiadaniu do śmierci. Po wyznaczeniu numeracji dla Neuestrasse - czyli dzisiejszej ulicy Chrobrego - znajdująca się tam kamienica otrzymała numer 4. W okresie międzywojennym zmieniono nazwę ulicy na Wolności, choć wielu mieszkańców nadal nazywało ją Nową.

Sławomir Pastuszka
Opracowano przede wszystkim na podstawie
zasobów Archiwum Państwowego w Pszczynie
powrót

Więcej znajdziesz w Głosie Pszczyńskim

Aktualny numer

Numer 7 (15 lipca 2021r.)

Archiwum numerów

  • Numer 6, 17 czerwca 2021r.
  • Numer 5, 20 maja 2021r.
  • Numer 4, 22 kwietnia 2021r.
  • Numer 3, 18 marca 2021r.
  • Numer 2, 19 lutego 2021r.
  • Numer 1, 21 stycznia 2021r.
więcej