Tropiciel przyrody

W Pokazowej Zagrodzie Żubrów w Pszczynie powstała ścieżka przyrodniczo-edukacyjna „Tajemnice Pszczyńskiej Puszczy”. Jej adresatami są przede wszystkim przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych biorący udział w zajęciach edukacyjnych w Ośrodku Edukacji Ekologicznej, a także osoby, które odwiedzą zagrodę.

Założeniem ścieżki jest optymalne wykorzystanie istniejącego na terenie zagrody dziedzictwa przyrodniczego z zachowaniem harmonii krajobrazu. Ścieżka spełnia następujące funkcje dydaktyczne:
● zapoznanie z cennymi przyrodniczo gatunkami roślin i zwierząt,
● wskazanie walorów przyrodniczych w Pokazowej Zagrodzie Żubrów,
● uatrakcyjnienie lekcji przyrodniczych, wprowadzenie interakcji.

ff

Pośród zagród z żubrami, jeleniami, danielami i muflonami rozlokowano osiem punktów z tablicami - zadaniami, które umożliwiają nabycie następujących umiejętności:

1. Sprawność tropiciel - poznajemy tropy zwierząt
2. Sprawność mykolog - poznajemy grzyby
3. Sprawność ornitolog - poznajemy ptaki
4. Sprawność dendrolog - poznajemy drzewa
5. Sprawność ekolog - ochrona powietrza
6. „Tajemnicze budki” - zabawa edukacyjna,
w której poprzez zmysł dotyku można poznawać różne elementy pochodzące ze środowiska naturalnego, np. szyszki, żołędzie, kory drzew.
7. „Zegar czasu” - pień drzewa - przedstawia ważniejsze daty z historii Pszczyny zapisane
w słojach drzewa.
8. Gra typu memo „leśne pary” - gra służy poszerzaniu wiedzy przyrodniczo-leśnej, tj. rozpoznawaniu gatunków i łączeniu ich w pary (memo). Gatunki zostały dobrane w sposób przemyślany, by pokazać, jak bardzo mogą różnić się osobniki: samiec i samica w obrębie jednego gatunku.

gg

hh

Na ścieżce zamontowano panoramiczną lunetę widokową, która ułatwia obserwację zwierząt w zagrodach, a także rozwija umiejętności obserwacji przyrodniczej. Oznakowano również drzewa i krzewy (nazwa polska i łacińska). Przedstawiono 11 rodzajów drzew (dąb zwyczajny, buk zwyczajny, brzoza brodawkowata, grab pospolity, wiąz szypułkowy, robinia akacjowa, lipa drobnolistna, sosna kosówka, klon pospolity, olsza czarna, czeremcha późna) oraz 4 rodzaje krzewów (jałowiec, różanecznik, jaśminowiec, kruszyna). Można je rozpoznać po wyglądzie kory i na podstawie liści.
Ścieżce towarzyszy informator z mapką i krótkim opisem poszczególnych przystanków oraz książeczka na pieczątki ze zdobytymi sprawnościami. Zebranie wszystkich zapewnia zdobycie sprawności „Tropiciel przyrody”.
Główną ideą wyboru tematyki ścieżki była ochrona bioróżnorodności oraz przybliżenie dziedzictwa przyrodniczego, a także urozmaicenie oferty edukacyjnej - nauczanie przyrody w terenie. Innowacją wprowadzoną w proces nauczania jest wykorzystanie elementów (przyrządów) edukacji przyrodniczej, umożliwiających przeprowadzenie następujących zabaw: integrację, oddziaływanie na zmysły, zabawy ruchowe, zabawy badawcze (inspiracja do nowego wykorzystania przedmiotu poznania), zabawy problemowe (kreują rozwiązywanie problemów ekologicznych) oraz oceniające (stymulują refleksję nad zastaną rzeczywistością). Ścieżka wpisuje się w metodę edukacji uczestniczącej, wykorzystując partycypację w procesie edukacyjnym.
Rozwija też zainteresowania przyrodnicze i zamiłowanie do turystyki. Ponadto kształci postawę przyjaciela i „strażnika” przyrody, budzi szacunek do otaczającej przyrody, kształtuje emocjonalny związek z przyrodą, pobudza do twórczego, innowacyjnego działania zmierzającego do oszczędnego korzystania z zasobów przyrody i maksymalnej ich ochrony.
Powstanie ścieżki dofinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz gmina Pszczyna.

(red.)

logo

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
,,Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach"
powrót

Więcej znajdziesz w Głosie Pszczyńskim

Aktualny numer

Numer 3 (27 marca 2024r.)

Archiwum numerów

  • Numer 2, 21 lutego 2024r.
  • Numer 1, 24 stycznia 2024r.
  • Numer 12, 13 grudnia 2023r.
  • Numer 11, 22 listopada 2023r.
  • Numer 10, 25 października 2023r.
  • Numer 9, 28 września 2023r.
więcej