Jaki był rok 2015 dla SMŻ i żubrów

Najważniejszym wydarzeniem w działaniach Stowarzyszenia Miłośników Żubrów była międzynarodowa konferencja naukowa w Pszczynie. Przyjechało na nią ponad 130 uczestników z Polski i 9 państw Europy. Chwalono wysoki poziom merytoryczny konferencji, organizację i możliwość wymiany doświadczeń.

W minionym roku ruszyły warsztaty w prowadzonym przez SMŻ projekcie „O bioróżnorodności dla przyszłości - czyli jak uczyć, że sarna nie jest żoną jelenia”. Odbyły się już w kilku województwach, gromadząc liczne grono zainteresowanych osób. Biorący w nich udział nauczyciele podkreślają wartość i potrzebę organizowania takich spotkań, ponieważ ogólna wiedza na temat różnorodności biologicznej jest wciąż niewielka.
Stowarzyszenie wychodziło ze swoimi inicjatywami na zewnątrz: widać nas było na Dniach SGGW i w Lutowiskach na dorocznym Dniu Żubra. W Łazienkach Królewskich SMŻ zorganizowało w lecie imprezę dla dzieci „Z lasem w tle”, podczas której najmłodsi mogli poznać polską faunę.
żubr 1
Trudno dokładnie oddzielić działania Stowarzyszenia Miłośników Żubrów od tego, w co zaangażowana jest Katedra Ogólnej Hodowli Zwierząt SGGW, kierowana przez prezes SMŻ prof. Wandę Olech (która w ubiegłym roku odebrała z rąk prezydenta nominację profesorską). I tak na przykład, chociaż oficjalnie SMŻ nie jest beneficjentem projektu „Rozwój metapopulacji żubrów w północno-wschodniej Polsce”, to jego członkowie biorą czynny udział w kolejnych warsztatach i spotkaniach roboczych z nim związanych.
Podobnie jest ze współtworzeniem wspólnego polsko-białoruskiego projektu dotyczącego lepszej ochrony żubrów w obu państwach, który ma być zgłoszony do programu LIFE+ finansowanego ze środków Unii Europejskiej.
Nie brakowało spraw i tematów trudnych. Na początku roku rozgorzał spór między grupą specjalistów i praktyków zajmujących się żubrami a Ministerstwem Środowiska, któremu - a zwłaszcza Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska - zarzucano opieszałość, a czasem także niekompetencję w podejmowaniu ważnych decyzji dotyczących ochrony żubrów. Obecnie specjaliści pracują nad uaktualnieniem „Strategii ochrony żubra w Polsce”, przyjętej przez Ministerstwo w 2007 roku, a Stowarzyszenie, na mocy decyzji generalnego dyrektora GDOŚ, zostało dopuszczone na prawach strony do udziału w określonych postępowaniach administracyjnych dotyczących żubrów.
Szerokim echem odbiła się sprawa ewentualnej likwidacji stada bizonów w Kurozwękach, jako gatunku zagrażającemu naszym żubrom. Wielokrotnie wypowiadali się na ten temat eksperci, m.in. z SMŻ, choć nie zawsze ich głos był właściwie przedstawiany w mediach.
żubr 2
Podobnie stało się z niedawnym wywiadem prof. Wandy Olech dla PAP na temat m.in. właściwego gospodarowania stadami żubrów i szukania dla nich nowych miejsc bytowania. Niektóre media wyciągnęły z niego tylko kwestię ewentualnej eliminacji poszczególnych osobników, bez przedstawienia całego kontekstu.
Warto więc podkreślić, że żubrów - nie tylko w Polsce - jest wciąż za mało, by można było mówić o bezpieczeństwie gatunku. Szuka się dla nich nowych miejsc i w dobrym kierunku idą prace nad wsiedleniem niewielkich stad do Puszczy Rominckiej, Puszczy Augustowskiej, a także do Nadleśnictwa Żednia w Puszczy Knyszyńskiej.
żubr 3
Księga Rodowodowa podaje, że w końcu 2014 roku żyły u nas 1 432 żubry, w tym 222 w hodowlach zamkniętych. Już wiadomo, że teraz będzie ich więcej, ponieważ przyszło na świat wiele młodych, m.in. dwa w zagrodzie w Sycowicach, w której nie można było doczekać się przychówku. A z kolei stado w Bieszczadach liczy już na pewno znacznie ponad 300 osobników (było ok. 301) i co najważniejsze - w 2014 roku, jak informuje prof. Kajetan Perzanowski, nie odnotowano żadnego przypadku gruźlicy, co w poprzednich latach było tam problemem.
Dwie grupy polskich żubrów wyjechały za granicę - do Hiszpanii i do Czech, w czym organizacyjnie brało udział Stowarzyszenie Miłośników Żubrów.

Stowarzyszenie Miłośników Żubrów

logo
Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
,,Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach"
powrót

Więcej znajdziesz w Głosie Pszczyńskim

Aktualny numer

Numer 11 (24 listopada 2022r.)

Archiwum numerów

  • Numer 10, 19 października 2022r.
  • Numer 9, 22 września 2022r.
  • Numer 8, 18 sierpnia 2022r.
  • Numer 7, 21 lipca 2022r.
  • Numer 6, 22 czerwca 2022r.
  • Numer 5, 12 maja 2022r.
więcej