Przegrywamy ze smogiem!

Dane są przerażające - miasta województwa śląskiego: Rybnik, Katowice i Bielsko-Biała znajdują się w pierwszej dziesiątce miast najbardziej zanieczyszczonych pyłem zawieszonym w kraju. Polska należy do grupy krajów, w których powietrze jest najbrudniejsze. Z danych przedstawionych przez Fundację Ekologiczną „Arka” wynika, że polski obywatel z powodu zanieczyszczeń powietrze traci ok. 9 miesięcy życia. Poprzez wdychanie brudnego powietrza spada jakość życia i zdrowia. Smog może powodować astmę, niewydolność oddechową, alergie czy zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli. Zwiększa także zachorowalność na nowotwory. Wpływ na krytyczny stan czystości powietrza ma przede wszystkim to, czym palimy w piecach oraz spaliny samochodowe. Sezon grzewczy w pełni. Pamiętajmy, że paląc niedozwolone przedmioty trujemy samych siebie!

Podczas listopadowej sesji o wspólny głos za czystym powietrzem apelowali radni sejmiku. - W województwie zły stan powietrza zagraża życiu i zdrowiu jego mieszkańców. Każdy głos wsparcia w walce z niską emisją jest potrzebny - mówił marszałek województwa Wojciech Saługa.
Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia są jesień i zima. Wtedy dochodzi do znacznego przekroczenia norm zanieczyszczeń, jak pył zawieszony PM10, pył zawieszony PM2,5 i benzo(a)piren. Na tę sytuację wpływ mają głównie niska emisja z indywidualnego ogrzewania budynków, a w mniejszym stopniu transport samochodowy (rozbudowana sieć dróg i duże natężenie ruchu) oraz emisja przemysłowa.
Według danych WFOŚiGW w Katowicach, emisja z kominów indywidualnych gospodarstw domowych to ok. 55% zanieczyszczenia powietrza, emisja przemysłowa oraz ruch samochodowy wytwarzają 35% zanieczyszczeń, pozostała część - ok. 10% to inne typy emisji, jak np. pylenie ze zwałowisk, pól i dróg.
Dzięki tzw. ustawie antysmogowej radni województwa będą mogli ustalać, jakie substancje można będzie spalać w domowych paleniskach oraz jakie parametry mają mieć piece.
Obecnie Urząd Marszałkowski rozpoczyna konsultacje z samorządami lokalnymi, aby się dowiedzieć, jakie są oczekiwania odnośnie konkretnych rozwiązań. Na tej podstawie powstaną szczegółowe przepisy zawarte
w projekcie uchwały, jaki skieruje marszałek najprawdopodobniej w pierwszym kwartale przyszłego roku pod obrady sejmiku województwa. Oznacza to, że nowe przepisy mogłyby zacząć obowiązywać przed rozpoczęciem przyszłorocznego sezonu zimowego.
Podczas sesji abp. Wiktor Skworc mówił, że prócz współpracy instytucji, ważne jest podejście każdego człowieka. - To nasza osobista odpowiedzialność. Samoświadomość, że można dbać o środowisko, że mogę okazać się dobrym gospodarzem naszej ziemi.
Zorganizowana przez Ministerstwo Środowiska kampania edukacyjno-informacyjna wszyscy „TworzyMY atmosferę” wpisuje się w ciąg działań mających na celu zachęcenie mieszkańców Polski do zachowań ograniczających emisję szkodliwych dla zdrowia zanieczyszczeń powietrza. Możemy wspólnie zmienić jakość otaczającego nas powietrza - to główne przesłanie akcji.
Spoty kampanii emitowane w stacjach telewizyjnych miały uświadomić ich odbiorcom, jaki wpływ ich indywidualne wybory mają na jakość powietrza, a co za tym idzie - na stan zdrowia i komfort życia ich samych, a także najbliższych członków rodziny. Wbrew obiegowym opiniom, za przekroczone normy jakości powietrza w naszym kraju odpowiadają przede wszystkim domowe instalacje grzewcze i transport samochodowy, a nie przemysł.
Badania opinii publicznej przeprowadzone dla Ministerstwa Środowiska pokazują, że Polacy zdają sobie sprawę ze znaczenia jakości powietrza dla komfortu ich życia, jednak ponad 80 proc. z nich uważa, że problem zanieczyszczenia powietrza nie dotyczy miejsca, w który mieszkają. Jak pokazują dane pochodzące z monitoringu jakości powietrza w Polsce, jest to fałszywe przekonanie. Dlatego kampania oprócz zachęcania do zmiany codziennych zachowań, informowała też o skali zanieczyszczenia powietrza i jego skutkach zdrowotnych.
Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), szkodliwe oddziaływanie na zdrowie ludzkie ma przede wszystkim pyłowe zanieczyszczenie powietrza, którego źródłem jest często paliwo spalane w silnikach, fabrykach oraz pył drogowy. W 30% zanieczyszczenie powietrza odpowiada za powstawanie nowotworów (czynniki genetyczne
w 15%).
Choroby związane z oddziaływaniem smogu to przede wszystkim choroby układu oddechowego i oczu, zaburzenia centralnego układu nerwowego i układu krążenia, a także reakcje alergiczne.
Dzisiaj, aby jakość powietrza uległa poprawie, potrzebne są wspólne działania na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. Potrzebne są inwestycje mające na celu zniwelowanie stężenia szkodliwych dla zdrowia substancji
w atmosferze. Konieczne jest również wprowadzenie zmian w prawie.

(red.)

Co możemy zrobić, aby poprawić stan powietrza?
- kupujmy węgiel o odpowiednich parametrach,
- dbajmy o sprawność domowego kotła grzewczego,
- nie spalajmy śmieci,
- zrezygnujmy z używania samochodu, gdy można skorzystać z transportu publicznego lub roweru.


Smog - to mgła wzmocniona przez dym; jest to zanieczyszczenie powietrza gazami i pyłami spowodowane działalnością człowieka w czasie niekorzystnych (naturalnych) zjawisk atmosferycznych.

Rodzaje smogu
Smog londyński - w skład którego wchodzą: tlenki siarki, tlenki azotu, tlenki węgla, sadza oraz trudno opadające pyły. Występuje głównie w miesiącach jesienno-zimowych.

Smog typu Los Angeles - powstaje w miesiącach letnich w wyniku reakcji fotochemicznych cząstek takich, jak: tlenki azotu czy węglowodory znajdujące się w spalinach samochodowych. Ten typ smogu powstaje
w słoneczne dni przy dużym natężeniu ruchu ulicznego.

W województwie śląskim można mówić o trzecim rodzaju smogu (smogu pyłowym), ponieważ główną przyczyną złej jakości powietrza jest emisja pyłu zawieszonego z indywidualnych gospodarstw domowych, natomiast zanieczyszczenia gazowe, zwłaszcza dwutlenek siarki czy związki azotu na szczęście sporadycznie przekraczają dopuszczalne normy.

WIOŚ w Katowicach

logo
Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
,,Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach"
powrót

Więcej znajdziesz w Głosie Pszczyńskim

Aktualny numer

Numer 11 (24 listopada 2022r.)

Archiwum numerów

  • Numer 10, 19 października 2022r.
  • Numer 9, 22 września 2022r.
  • Numer 8, 18 sierpnia 2022r.
  • Numer 7, 21 lipca 2022r.
  • Numer 6, 22 czerwca 2022r.
  • Numer 5, 12 maja 2022r.
więcej