Deklaracje tylko do końca czerwca

Pozostało zaledwie kilka dni na złożenie deklaracji dotyczącej wykorzystywanych źródeł ciepła lub spalania paliw. Kto nie zdąży, może zapłacić karę do 5 000 zł.

Po narodowym spisie ludności i mieszkań przyszedł czas na spis pieców. Do końca czerwca właściciele lub zarządcy budynków mają obowiązek złożyć w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków deklarację dotyczącą źródeł ciepła i spalania paliw.
Od 1 lipca ubiegłego roku właściciele oraz zarządcy budynków obowiązani są do złożenia stosownej deklaracji dotyczącej wykorzystywanych źródeł ciepła lub spalania paliw do 1 MW, np. piec, sieć ciepłownicza, pompa ciepła etc. Obowiązek dotyczy zarówno budynków i lokali mieszkalnych, jak i niemieszkalnych. Jeżeli część budynku jest zamieszkała, a część niezamieszkała, a obie części są zasilane przez różne źródła ciepła, bądź wykorzystywane są różne źródła spalania paliw, deklaracja powinna być złożona oddzielnie na część mieszkalną i niemieszkalną.

W jaki sposób złożyć deklarację?
Właściciel domu powinien zgłosić wszystkie źródła ogrzewania. Ponadto podać podstawowe dane identyfikacyjne, m.in. imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby, adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw, informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach (klasa kotła znajduje się na tabliczce znamionowej umieszczonej z boku kotła albo w jego instrukcji obsługi), numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie), adres e-mail (opcjonalnie). Wzory formularzy i instrukcje są na stronie: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjności-budynkow.

Deklarację można złożyć:
- elektronicznie - poprzez portal www.zone.gunb.gov.pl z wykorzystaniem profilu zaufanego lub dowodu elektronicznego,
- papierowo - składając stosowny formularz osobiście w Urzędzie Miejskim w Pszczynie (Wydział Ochrony Środowiska, ul. Dworcowa 30),
- w biurze podawczym Urzędu Miejskiego,
- lub wysłać pocztą.
Deklarację, która dotyczy źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca ubiegłego roku, należy złożyć do 30 czerwca. Dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca, deklarację należy złożyć do 14 dni od jego uruchomienia.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pszczynie przy ul. Dworcowej 30 (pokój nr 12 na 1. piętrze) lub pod numerem telefonu 32 449 38 75.
powrót

Więcej znajdziesz w Głosie Pszczyńskim

Aktualny numer

Numer 3 (27 marca 2024r.)

Archiwum numerów

  • Numer 2, 21 lutego 2024r.
  • Numer 1, 24 stycznia 2024r.
  • Numer 12, 13 grudnia 2023r.
  • Numer 11, 22 listopada 2023r.
  • Numer 10, 25 października 2023r.
  • Numer 9, 28 września 2023r.
więcej