Zostało kilkadziesiąt dni na wymianę najstarszych kopciuchów

Zgodnie z przepisami uchwały antysmogowej dla województwa śląskiego po 1 stycznia 2022 roku zabronione będzie używanie kotłów wyprodukowanych i eksploatowanych przed 2007 rokiem oraz tych, które nie posiadają tabliczki znamionowej.

Artykuł sponsorowany

Od kilku lat gmina Pszczyna na walkę ze smogiem przeznacza milionowe nakłady. Dzięki temu możliwa jest realizacja programów związanych z wymianą starych kopciuchów. Środki te pozwalają pozyskać finansowanie na termomodernizację budynków, wymianę okien i drzwi, a także montaż instalacji fotowoltaicznych.
We wrześniu został zakończony III etap gminnego Programu Ograniczenia Niskiej Emisji, w ramach którego między innymi wymieniono kolejne, tym razem 273 kopciuchy.
harmonogram
W ostatnich miesiącach ogromnym zainteresowaniem cieszą się programy realizowane wspólnie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Czyste Powietrze i Program Pilotażowy dla budynków wielorodzinnych „Poprawa jakości powietrza w najbardziej zanieczyszczonych gminach - pilotaż”.
Ten ostatni, który Pszczyna realizuje jako jedyna gmina w Polsce, skierowany jest do właścicieli mieszkań w budynkach wielorodzinnych (3-20 lokali), a także do wspólnot mieszkaniowych. Do tej pory właściciele tych nieruchomości nie mogli liczyć na dofinansowanie, chociaż również na nich ciąży obowiązek dostosowania urządzeń grzewczych do uchwały antysmogowej.
logo
Wyróżnikiem pszczyńskiego pilotażu jest też to, że zrezygnowano ze wsparcia dla kotłów węglowych i mniej efektywnych kotłów na pellet, a także wyższe wsparcie na ogrzewanie pompą ciepła i elektryczne w lokalach mieszkalnych w stosunku do tego, proponowanego dla domów jednorodzinnych w ramach programu „Czyste Powietrze”.
W podstawowym poziomie dofinansowania - obejmującym wnioskodawców z dochodami do 100 000 zł rocznie - będzie można otrzymać od 30% do nawet 60% kosztów kwalifikowanych w zależności od zakresu realizowanego przedsięwzięcia, maksymalnie do:
- 25 tys. zł w przypadku wymiany źródła ciepła na pompę ciepła powietrze/woda oraz inwestycji obejmującej swoim zakresem wymianę stolarki okiennej/drzwiowej lub montaż wentylacji;
- do 18 tys. zł jeśli będą to inne źródła ciepła albo podłączenie do efektywnego źródła ciepła w budynku połączone z zadaniami z zakresu wymiany stolarki okiennej/drzwiowej lub montażem wentylacji;
- do 5 tys. zł jeśli przeprowadzona będzie tylko wymiana stolarki okiennej/drzwiowej lub zakup i montaż wentylacji, bez wymiany źródła ciepła.
W podwyższonym poziomie dofinansowania - dla gospodarstw domowych wieloosobowych z przeciętnym miesięcznym dochodem na jednego członka nie przekraczającym kwoty 1 564 zł/os., a w przypadku gospodarstw jednoosobowych 2 189 zł - będą to odpowiednio dla zakresów przeprowadzonych prac opisanych powyżej bezzwrotne dotacje w wysokości do: 33, 25 i 10 tys. zł, maksymalnie do 70% kosztów kwalifikowanych zrealizowanej inwestycji.
W przypadku wspólnot mieszkaniowych możliwe będzie sfinansowanie przedsięwzięcia do 70% kosztów kwalifikowanych, w przedziale 40-290 tys. zł, w zależności od: rodzaju przedsięwzięcia (wymiana źródła ciepła lub brak wymiany), rozwiązania technicznego ogrzewania w budynku (źródło wspólne lub indywidualne), liczby lokali w budynku (od 3 do 20) objętych działaniami proekologicznymi oraz zastosowania mikroinstalacji fotowoltaicznej. Najwyżej premiowane są przedsięwzięcia obejmujące swoim zakresem montaż urządzeń OZE, czyli zastosowanie pompy ciepła wraz z ociepleniem ścian budynku.
Za nabór wniosków odpowiedzialny jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Można je składać za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD) po utworzeniu konta i zalogowaniu na stronie internetowej http://gwd.nfosigw.gov.pl. Pomoc i wsparcie można uzyskać także w Referacie ds. Jakości Powietrza Urzędu Miejskiego w Pszczynie.
Wszystkie osoby, które zawarły umowę z WFOŚiGW, z wyłączeniem wniosków dotyczących budynków, w których po realizacji przedsięwzięcia, jako źródło ciepła, wykorzystywany będzie kocioł na węgiel, mogą liczyć na dodatkowe wsparcie ze środków Gminy Pszczyna. Należy jednak pamiętać, że po otrzymaniu listownej decyzji z WFOŚiGW konieczne jest zgłoszenie się do Referatu ds. Jakości Powietrza.
- Program pilotażowy to kolejne solidne wsparcie finansowe dla mieszkańców gminy Pszczyna planujących wymianę starych kotłów węglowych. Od lat gmina pomaga przy takich inwestycjach i zachęca do proekologicznych działań zmierzających w kierunku poprawy jakości powietrza. W wielu domach wciąż korzysta się z tzw. kopciuchów. Naszym celem jest ich wyeliminowanie i jak najszybsze zastąpienie źródłami energii przyjaznymi środowisku - podsumowuje burmistrz Pszczyny, Dariusz Skrobol.


Referat ds. Jakości Powietrza Urzędu Miejskiego w Pszczynie ul. 3 Maja 11, tel. 32 449 39 50, 32 449 39 88
Aktualności i bieżące informacje o spotkaniach dla mieszkańców: www.pszczyna.pl.
powrót

Więcej znajdziesz w Głosie Pszczyńskim

Aktualny numer

Numer 1 (24 stycznia 2024r.)

Archiwum numerów

  • Numer 12, 13 grudnia 2023r.
  • Numer 11, 22 listopada 2023r.
  • Numer 10, 25 października 2023r.
  • Numer 9, 28 września 2023r.
  • Numer 8, 23 sierpnia 2023r.
  • Numer 7, 26 lipca 2023r.
więcej