Gmina Pszczyna wystąpiła o dofinansowane do odnawialnych źródeł energii

Gmina Pszczyna złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pn.: „Słoneczna gmina Pszczyna - ETAP I” w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 poddziałanie 4.1.1 Odnawialne źródła energii - ZIT.

Projekt obejmuje działania związane z budową infrastruktury służącej do wytwarzania energii z odnawialnych źródeł w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Pszczyna. Przedsięwzięcie obejmie 400 instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy elektrycznej 1 364 MW.
Głównym celem działania jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych, a w konsekwencji redukcji niskiej emisji, głównego problemu środowiskowego gminy Pszczyna.
Celem projektu jest również podniesienie poziomu bezpieczeństwa energetycznego na obszarze projektu poprzez budowę rozproszonych źródeł wytwórczych.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w grudniu. W przypadku otrzymania dofinansowania, planowana realizacji projektu obejmie lata 2021-2023.
powrót

Więcej znajdziesz w Głosie Pszczyńskim

Aktualny numer

Numer 1 (21 stycznia 2021r.)

Archiwum numerów

  • Numer 12, 18 grudnia 2020r.
  • Numer 11, 20 listopada 2020r.
  • Numer 10, 16 października 2020r.
  • Numer 9, 18 września 2020r.
  • Numer 8, 21 sierpnia 2020r.
  • Numer 7, 24 lipca 2020r.
więcej