Apel do rządu w sprawie poprawy jakości powietrza

W porządku obrad czwartkowej sesji rady miejskiej znalazł się projekt uchwały w sprawie przyjęcia apelu do rządu o podjęcie skutecznych działań wpływających na poprawę jakości powietrza w Polsce.

Prowadzona przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska ocena jakości powietrza na terenie województwa śląskiego wskazuje na bardzo zły stan jakości powietrza ze względu na przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłów PM 10 i PM 2,5 oraz poziomu benzo(a)pirenu. Źródłem zanieczyszczeń jest przede wszystkim tzw. niska emisja pochodząca z lokalnych kotłowni, domowych instalacji grzewczych, a także emisja komunikacyjna.
Obowiązujące przepisy nie dają samorządom dostatecznie skutecznych narzędzi wpływania na jakość powietrza. Żadna gmina w Polsce nie jest w stanie samodzielnie rozwiązać problemów związanych z ochroną powietrza. Konieczna jest pomoc ze strony administracji rządowej.
Apel zostanie przekazany premierowi, posłom na Sejm z okręgu wyborczego nr 27 (Bielsko-Biała), senatorom województwa śląskiego z okręgu wyborczego nr 78 i 79 oraz marszałkowi województwa śląskiego.
powrót

Więcej znajdziesz w Głosie Pszczyńskim

Aktualny numer

Numer 2 (19 lutego 2021r.)

Archiwum numerów

  • Numer 1, 21 stycznia 2021r.
  • Numer 12, 18 grudnia 2020r.
  • Numer 11, 20 listopada 2020r.
  • Numer 10, 16 października 2020r.
  • Numer 9, 18 września 2020r.
  • Numer 8, 21 sierpnia 2020r.
więcej