Program „Stop smog”

Gmina Pszczyna zamierza przystąpić do programu „Stop smog”. Jest on przeznaczony dla mniej zamożnych gospodarstw domowych. Zanim jednak samorząd uzyska odpowiednią dotację, wpierw musi zagwarantować, że spełni odpowiednie warunki. Stąd opracowano deklarację wstępną uczestnictwa w projekcie.

Program „Stop smog” jest realizowany w ramach nowelizacji ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Ma na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń i poprawę jakości powietrza przez wdrożenie programu termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych należących do osób ubogich energetycznie oraz wymianę lub likwidację pieców niespełniających standardów niskoemisyjnych. Program będzie współfinansowany ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów, a jego realizacją zajmuje się gmina.
Program „Stop smog” różni się od podobnego programu o nazwie „Czyste powietrze” tym, że jest przeznaczony dla mniej zamożnych gospodarstw domowych i będzie realizowany przez gminy. Osoby, które spełnią określone w ustawie warunki, będą mogły mieć docieplony budynek, wymienione okna i instalacje grzewcze ponosząc do 10% kosztów inwestycji. 70% dofinansowania to środki przyznawane gminie przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Pozostałe 20% środków finansowych zapewnia gmina.
Aby złożyć wniosek do ministerstwa, gmina musi opracować, a rada miejska uchwalić „Gminny Program Niskoemisyjny”, regulamin oraz zapewnić w budżecie gminy środki na wykonanie inwestycji. Pozytywne rozpatrzenie wniosku umożliwia zawarcie porozumienia pomiędzy ministerstwem a gminą na czas realizacji projektu, który może wynosić maksymalnie trzy lata. Po zawarciu porozumienia gmina w drodze zamówienia publicznego wybiera wykonawcę inwestycji. Ustawa zakłada, że średni koszt inwestycji wyniesie 53 tys. zł brutto.
powrót

Więcej znajdziesz w Głosie Pszczyńskim

Aktualny numer

Numer 14 (11 października 2019r.)

Archiwum numerów

  • Numer 13, 20 września 2019r.
  • Numer 12, 29 sierpnia 2019r.
  • Numer 11, 31 lipca 2019r.
  • Numer 10, 11 lipca 2019r.
  • Numer 9, 13 czerwca 2019r.
  • Numer 8, 23 maja 2019r.
więcej