Program Ograniczenia Niskiej Emisji - etap II Zasady i kryteria udzielania dotacji

Gmina Pszczyna przystępuje do drugiego etapu Programu Ograniczenia Niskiej Emisji. W przyjętej przez radnych uchwale określono zasady udzielania dotacji celowych do zadań ograniczających zanieczyszczenie powietrza ze źródeł tzw. niskiej emisji realizowanych przez mieszkańców. Pieniądze na dopłaty pochodzić będą z pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz budżetu gminy.

Niedawno zakończył się etap pierwszy, którego realizacja przypadła na lata 2017-2018. Dofinansowano m.in. wymianę starych, nisko sprawnych urządzeń grzewczych na nowoczesne kotły węglowe, biomasa, gazowe lub olejowe. Wsparto również prace związane z termomodernizacją budynków. Można było wymienić okna i drzwi, ocieplić ściany i dach, a w budynkach wielorodzinnych wymienić instalacje.
Łączny koszt pierwszego etapu programu poniesiony przez gminę i mieszkańców wyniósł 9 432 263,79 zł. Wysokość przekazanych dotacji mieszkańcom wyniosła 4 534 182,46 zł , a ich wkład własny opiewał na kwotę 4 898 081,33 zł.
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami burmistrza Dariusza Skrobola, gmina uruchamia drugi etap Programu Ograniczenia Niskiej Emisji. Ustalono regulamin udzielania dotacji celowych do zadań realizowanych przez mieszkańców gminy na rzecz ograniczenia niskiej emisji w roku 2019. Przewiduje się, że dotacje do realizacji przedsięwzięć polegających na wymianie systemów grzewczych na systemy proekologiczne oraz termomodernizacji budynków wpłyną na wzrost zainteresowania wymianą przestarzałych, nieekologicznych systemów grzewczych i docelowo będą miały wpływ na poprawę jakości powietrza.
powrót

Więcej znajdziesz w Głosie Pszczyńskim

Aktualny numer

Numer 2 (19 lutego 2021r.)

Archiwum numerów

  • Numer 1, 21 stycznia 2021r.
  • Numer 12, 18 grudnia 2020r.
  • Numer 11, 20 listopada 2020r.
  • Numer 10, 16 października 2020r.
  • Numer 9, 18 września 2020r.
  • Numer 8, 21 sierpnia 2020r.
więcej