Oświata po reformie

Na listopadowej sesji burmistrz Dariusz Skrobol przedstawił informację o stanie oświaty w gminie Pszczyna za rok szkolny 2016/2017. Jednocześnie poinformował o skutkach wdrażania reformy oświaty.

Z dniem 1 września bieżącego roku:

- włączono do trzech szkół podstawowych gimnazja, tj. do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Książąt Pszczyńskich w Pszczynie - Publiczne Gimnazjum nr 1 w Pszczynie, Szkoły Podstawowej nr 4 im. Józefa Pukowca w Pszczynie - Publiczne Gimnazjum nr 4 w Pszczynie, Szkoły Podstawowej nr 12 w Studzionce - Publiczne Gimnazjum nr 5 w Studzionce, szkoły te obecnie funkcjonują w dwóch budynkach (jednocześnie w szkołach tych funkcjonują oddziały przedszkolne),
- przekształcono Zespół Szkół nr 2 w Pszczynie w Szkołę Podstawową nr 3 im. Jana Pawła II, jednocześnie przekazano na potrzeby Przedszkola Publicznego nr 7 w Pszczynie jedną kondygnację szkoły oraz dostosowano inną dla potrzeb szkoły podstawowej,
- przekształcono Publiczne Gimnazjum nr 2 wchodzące w skład Zespołu Szkół nr 1 w Pszczynie w Szkołę Podstawową nr 5, zaadaptowano część szkoły na potrzeby podstawówki, pozyskując jednocześnie środki na ten cel z rezerwy oświatowej,
- w szkołach tych funkcjonują oddziały klas gimnazjalnych (do 31.08.2019 r) pięciu gimnazjów, które zakończyły działalność z dniem 31.08.2017 roku,
- w związku z powyższym nie było naboru do klas pierwszych gimnazjów, a klasy szóste szkół podstawowych stały się klasami siódmymi, co spowodowało zagęszczenie roczników w szkołach podstawowych i problemy lokalowe w szkołach, jak również w wyposażeniu,
- w związku z tym koniecznym stało się doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne jak również w meble, na co gmina wyasygnowała środki w budżecie, problem jednak w dalszym ciągu istnieje,
- w wyniku wcześniej wprowadzonych przepisów oświatowych z dniem 1 września 2017 roku. gmina miała obowiązek zapewnić w przedszkolach miejsca dzieciom od 3 roku życia. Wiązało się to z koniecznością zaadaptowania kolejnych pomieszczeń dla Przedszkola Publicznego nr 7, budowy przedszkola dla oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 11, rozbudową Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piasku oraz rozbudową dwa lata temu Przedszkola Publicznego nr 10 w Ćwiklicach.
powrót

Więcej znajdziesz w Głosie Pszczyńskim

Aktualny numer

Numer 5 (13 maja 2020r.)

Archiwum numerów

  • Numer 4, 8 kwietnia 2020r.
  • Numer 4, 26 marca 2020r.
  • Numer 3, 28 lutego 2020r.
  • Numer 2, 6 lutego 2020r.
  • Numer 1, 17 stycznia 2020r.
  • Numer 18, 20 grudnia 2019r.
więcej