Budżet Obywatelski: lista złożonych wniosków

Trwa kolejna edycja Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego. Kwota przeznaczona na projekty planowane do realizacji wynosi 2 500 000 zł.

5% Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2024 przeznaczono na projekty o charakterze ogólnogminnym. Podobna kwota została zabezpieczona w formie rezerwy. Reszta zostanie podzielona na kwotę bazową oraz środki proporcjonalnie do liczby mieszkańców każdej jednostki pomocniczej. Koszt realizacji zgłoszonego projektu w kategorii projekt ogólnogminny nie może być większy niż 125 000,00 zł.
- Od wielu lat realizujemy projekty mieszkańców zgłaszane do Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego. Po raz kolejny do ich dyspozycji przekazaliśmy kwotę 2,5 mln zł - mówi burmistrz Dariusz Skrobol.
Ostatecznie mieszkańcy gminy złożyli 38 wniosków: 7 ogólnogminnych, 31 lokalnych. Ich analiza pod kątem formalno-prawnym przez odpowiednie jednostki merytoryczne ratusza potrwa do 28 sierpnia. Od 28 września do 11 października odbędzie się głosowanie. Wybrane przez mieszkańców zadania zostaną zrealizowane w 2024 roku.
- Mieszkańcy gminy Pszczyna nie zawiedli. Tradycyjnie zgłosili do Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego wiele ciekawych propozycji. Są one bardzo zróżnicowane. Znajdziemy wśród nich inicjatywy proekologiczne, sportowe oraz aktywizujące i integrujące - mówi Dariusz Skrobol. - To bardzo ważne, że lokalna społeczność tak angażuje się w rozwój gminy, zwraca uwagę na pilne zadania, wskazuje priorytety.
Projekt lokalny - osiedlowy i sołecki, aby uzyskać rekomendację komisji do spraw weryfikacji Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2024 do realizacji, musi uzyskać poparcie co najmniej 3% mieszkańców z zastrzeżeniem, że jako wyjściową do obliczenia wskaźnika poparcia przyjmuje się liczbę mieszkańców danej jednostki pomocniczej na podstawie listy meldunkowej.
powrót

Więcej znajdziesz w Głosie Pszczyńskim

Aktualny numer

Numer 3 (27 marca 2024r.)

Archiwum numerów

  • Numer 2, 21 lutego 2024r.
  • Numer 1, 24 stycznia 2024r.
  • Numer 12, 13 grudnia 2023r.
  • Numer 11, 22 listopada 2023r.
  • Numer 10, 25 października 2023r.
  • Numer 9, 28 września 2023r.
więcej