Czarny scenariusz dla szpitali powiatowych!

Petycją do ministra zdrowia zakończyła się akcja informacyjna „Czarna polska jesień”. Szpitale zrzeszone w Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego przez miesiąc zwracały uwagę na krytyczną sytuację finansową lecznic.

W piśmie do ministra zdrowia, który podpisało ponad trzy tysiące osób, m.in. personel i pacjenci szpitali, związek zgłosił dwa postulaty, kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania szpitali: pokrycie przez NFZ kosztów wzrostu wynagrodzeń wszystkich pracowników ochrony zdrowia, niezależnie od formy zatrudnienia przy jednoczesnym określeniu akceptowalnej minimalnej i maksymalnej stawki wynagrodzenia oraz umożliwienie kierownictwu szpitali kształtowania oferty świadczonych usług zdrowotnych poprzez tworzenie nowych oddziałów i poradni czy dopasowywanie liczby łóżek do potrzeb pacjentów i możliwości lokalowych, technicznych i personalnych danego szpitala.
W innym przypadku może wkrótce dojść do sytuacji, że „Twój szpital może zostać zamknięty. Gdzie wtedy pójdziesz po pomoc? Dla siebie? Dla swojej rodziny?” - piszą autorzy petycji do ministra zdrowia, zamieszczonej na stronie www.szpitalepowiatowe.pl.
powrót

Więcej znajdziesz w Głosie Pszczyńskim

Aktualny numer

Numer 1 (26 stycznia 2023r.)

Archiwum numerów

  • Numer 12, 15 grudnia 2022r.
  • Numer 11, 24 listopada 2022r.
  • Numer 10, 19 października 2022r.
  • Numer 9, 22 września 2022r.
  • Numer 8, 18 sierpnia 2022r.
  • Numer 7, 21 lipca 2022r.
więcej