Zwolnienia z opłaty za śmiecie

Pierwszego stycznia przyszłego roku wejdzie w życie uchwała rady miejskiej w Pszczynie zwalniająca w całości z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi najuboższych mieszkańców gminy, dla których opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest znaczącym wydatkiem w budżecie domowym.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach daje radnym możliwość zwolnienia w całości lub w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. W gospodarstwach jednoosobowych jest to 776 zł netto, a wieloosobowych 600 zł netto na osobę.
Warunkiem zwolnienia z opłaty jest złożenie przez właściciela nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy uprawnieni do zwolnienia oraz udokumentowanie prawa do zwolnienia.
powrót

Więcej znajdziesz w Głosie Pszczyńskim

Aktualny numer

Numer 1 (26 stycznia 2023r.)

Archiwum numerów

  • Numer 12, 15 grudnia 2022r.
  • Numer 11, 24 listopada 2022r.
  • Numer 10, 19 października 2022r.
  • Numer 9, 22 września 2022r.
  • Numer 8, 18 sierpnia 2022r.
  • Numer 7, 21 lipca 2022r.
więcej