Zwolnienia z opłaty za śmiecie

Pierwszego stycznia przyszłego roku wejdzie w życie uchwała rady miejskiej w Pszczynie zwalniająca w całości z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi najuboższych mieszkańców gminy, dla których opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest znaczącym wydatkiem w budżecie domowym.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach daje radnym możliwość zwolnienia w całości lub w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. W gospodarstwach jednoosobowych jest to 776 zł netto, a wieloosobowych 600 zł netto na osobę.
Warunkiem zwolnienia z opłaty jest złożenie przez właściciela nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy uprawnieni do zwolnienia oraz udokumentowanie prawa do zwolnienia.
powrót

Więcej znajdziesz w Głosie Pszczyńskim

Aktualny numer

Numer 1 (24 stycznia 2024r.)

Archiwum numerów

  • Numer 12, 13 grudnia 2023r.
  • Numer 11, 22 listopada 2023r.
  • Numer 10, 25 października 2023r.
  • Numer 9, 28 września 2023r.
  • Numer 8, 23 sierpnia 2023r.
  • Numer 7, 26 lipca 2023r.
więcej