Nowe stawki opłat za śmieci. Od 1 sierpnia będzie drożej

Obecnie mieszkańcy gminy płacą miesięcznie 25.80 zł za osobę, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny lub 51.60 zł, jeżeli nie są segregowane. Od 1 sierpnia zapłacimy więcej.

Uchwałę ustalającą nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi radni podjęli na czerwcowej sesji. Za jej przyjęciem głosowało dwunastu radnych, przeciw było dziewięciu, a dwóch nie było obecnych na sesji.
Od 1 sierpnia miesięczna opłata za odbiór odpadów segregowanych wyniesie 34.80 zł za osobę. Jeśli jednak śmiecie nie będą zbierane w sposób selektywny, wysokość opłaty wzrośnie do 70.00 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.
Projekt uchwały, jako akt prawa miejscowego, objęty został konsultacjami społecznymi. Wpłynęło 36 uwag. Nie zostały one jednak uwzględnione.
Przed głosowaniem uchwały radni przyjęli jednogłośnie wniosek o przygotowanie projektu uchwały dotyczącej zwolnień w części z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi rodzin wielodzietnych oraz z niskimi dochodami z uwzględnieniem obniżenia stawki dla osób kompostujących odpady biodegradowalne. Może ona trafić pod głosowanie po wakacjach.
powrót

Więcej znajdziesz w Głosie Pszczyńskim

Aktualny numer

Numer 8 (23 sierpnia 2023r.)

Archiwum numerów

  • Numer 7, 26 lipca 2023r.
  • Numer 6, 23 czerwca 2023r.
  • Numer 5, 25 maja 2023r.
  • Numer 4, 27 kwietnia 2023r.
  • Numer 3, 23 marca 2023r.
  • Numer 2, 23 lutego 2023r.
więcej