Spisz swój piec!

Po narodowym spisie ludności i mieszkań przyszedł czas na spis pieców. Do końca czerwca właściciele lub zarządcy budynków mają obowiązek złożyć w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków deklarację dotyczącą źródeł ciepła i spalania paliw. Kto nie zdąży, może zapłacić karę.

Powstaje Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków. Każdy musi się do niej zgłosić. W przyszłości będzie ważnym narzędziem w walce o poprawę jakości powietrza.
Od 1 lipca ubiegłego roku właściciele oraz zarządcy budynków obowiązani są do złożenia stosownej deklaracji dotyczącej wykorzystywanych źródeł ciepła lub spalania paliw do 1 MW, np. piec, sieć ciepłownicza, pompa ciepła etc. Obowiązek dotyczy zarówno budynków i lokali mieszkalnych, jak i niemieszkalnych. Jeżeli część budynku jest zamieszkała, a część niezamieszkała, a obie części są zasilane przez różne źródła ciepła, bądź wykorzystywane są różne źródła spalania paliw, deklaracja powinna być złożona oddzielnie na część mieszkalną i niemieszkalną.

W jaki sposób złożyć deklarację?
Właściciel domu powinien zgłosić wszystkie źródła ogrzewania. Ponadto podać podstawowe dane identyfikacyjne, m.in. imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby, adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw, informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach (klasa kotła znajduje się na tabliczce znamionowej umieszczonej z boku kotła albo w jego instrukcji obsługi), numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie), adres e-mail (opcjonalnie). Wzory formularzy i instrukcje są na stronie: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjności-budynkow
powrót

Więcej znajdziesz w Głosie Pszczyńskim

Aktualny numer

Numer 5 (12 maja 2022r.)

Archiwum numerów

  • Numer 4, 14 kwietnia 2022r.
  • Numer 3, 17 marca 2022r.
  • Numer 2, 17 lutego 2022r.
  • Numer 1, 20 stycznia 2022r.
  • Numer 12, 16 grudnia 2021r.
  • Numer 11, 18 listopada 2021r.
więcej