Zielone światło dla parku kulturowego

Radni miejscy podjęli uchwałę inicjującą prace nad utworzeniem parku kulturowego w Pszczynie. Park kulturowy jest jedną z ustawowych form ochrony zabytków w Polsce. Od wielu lat toczą się rozmowy oraz pojawiają propozycje utworzenia takiego parku w Pszczynie. Jego rolą byłoby m.in. wzmocnienie narzędzi już istniejących oraz usystematyzowanie zagadnień pojawiających się w wielu dokumentach, a także promocja gminy jako miejsca o bogatej historii.

Przybliżone granice parku obejmą obszar układu urbanistycznego miasta oraz parku Dworcowego i parku Zwierzyniec i zostaną doprecyzowane po opracowaniu analiz i studiów. Na etapie projektowym zostanie również określona nazwa parku.
- Najpierw był plan zagospodarowania przestrzennego, w którym po konsultacji z konserwatorem zabytków określiliśmy m.in. wygląd reklam na takie, które pasujące do starówki. Drugim krokiem było ustanowienie konserwatora miejskiego. Trzecim jest utworzenie parku kulturowego. Dzięki tej decyzji w następnych miesiącach rozpoczniemy konsultacje społeczne zarówno z mieszkańcami, jak i przedsiębiorcami. I ustalimy księgę dobrych praktyk, która później przełoży się na uchwałę rady miejskiej w sprawie utworzenia parku kulturowego. To jest bardzo ważne z punktu widzenia inwestycji, ponieważ dzisiaj każda inwestycja musi być skonsultowana z konserwatorem. Jak będziemy mieli park kulturowy, to przedsiębiorca otworzy księgę dobrych praktyk i zobaczy, jakie są wytyczne w stosunku do starówki, i na ich bazie będzie składał wniosek do konserwatora - mówi burmistrz Dariusz Skrobol.
W związku z tym, że park kulturowy tworzy się w celu poprawy jakości przestrzeni publicznej dotykając wielu aspektów życia mieszkańców i prowadzonej działalności przez przedsiębiorców, częścią procedury będą konsultacje społeczne z udziałem m. in. mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji i instytucji oraz kampania informacyjna na etapie projektowym uchwały.
powrót

Więcej znajdziesz w Głosie Pszczyńskim

Aktualny numer

Numer 11 (24 listopada 2022r.)

Archiwum numerów

  • Numer 10, 19 października 2022r.
  • Numer 9, 22 września 2022r.
  • Numer 8, 18 sierpnia 2022r.
  • Numer 7, 21 lipca 2022r.
  • Numer 6, 22 czerwca 2022r.
  • Numer 5, 12 maja 2022r.
więcej