Stajnie książęce dla zamku

Rada miejska zgodziła się na przekazanie w formie darowizny nieruchomości przy ul. Basztowej 6-8 Muzeum Zamkowemu. Grunt zabudowany jest budynkami dawnych stajni książęcych. W ich skład wchodzi stajnia z halą główną i masztalnią z pomieszczeniami przyległymi, dobudowana baszta, a także powozownia, garaże i młyn oraz infrastruktura towarzysząca. Wartość nieruchomości wynosi 6 794 000 zł.

- Proponuje się zbycie przedmiotowej nieruchomości w formie darowizny na rzecz Muzeum Zamkowego w Pszczynie w celu opieki nad nieruchomością stanowiącą zabytek w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - czytamy w uzasadnieniu do uchwały. Zgodę na przekazanie nieruchomości wydał Wojewódzki Konserwator Zabytków.
- Przejęcie na własność przez Muzeum Zamkowe stajni książęcych jest kolejnym etapem przywracania kompleksu zamkowo-parkowego do dawnej świetności. Od blisko ośmiu lat jesteśmy w stajniach obecni. Przejęliśmy je na zasadzie umowy użyczenia. Po podpisaniu aktu notarialnego zostaniemy ich właścicielem, co wiąże się m.in. z wieloma udogodnieniami dla muzeum. Nie będziemy musieli na przykład konsultować naszych zamierzeń i planów związanych z remontami czy zmianami wyposażenia stałego. Tak, jak w przypadku zamku czy zameczku w Promnicach będziemy decydowali sami o renowacji budynków, co z pewnością uprości formalności, które w przypadku obiektów wpisanych do rejestru zabytków są bardziej skomplikowane - mówi Maciej Kluss, dyrektor muzeum. - W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować członkom Rady Miejskiej w Pszczynie i burmistrzowi Dariuszowi Skrobolowi oraz wszystkim tym, którzy przyczynili się do przejęcia przez muzeum stajni książęcych, za życzliwość i popieranie linii działań kulturalnych Muzeum Zamkowego w Pszczynie.
Piętrowe stajnie wraz z siodlarnią zbudowano z cegły w latach 1866-1867 za czasów Hochbergów, według projektu architekta Oliviera Pavelta. Wozownię wybudowano w 1864 roku. Budynki zaprojektowano w stylu neoromańskim. Na początku XX wieku (w latach 1904-1910) zbudowano murowane garaże przeznaczone dla dziewięciu samochodów książęcych oraz magazyn gospodarczy.
powrót

Więcej znajdziesz w Głosie Pszczyńskim

Aktualny numer

Numer 6 (22 czerwca 2022r.)

Archiwum numerów

  • Numer 5, 12 maja 2022r.
  • Numer 4, 14 kwietnia 2022r.
  • Numer 3, 17 marca 2022r.
  • Numer 2, 17 lutego 2022r.
  • Numer 1, 20 stycznia 2022r.
  • Numer 12, 16 grudnia 2021r.
więcej