Czy rząd przymierza się do odebrania szpitali samorządom?

Przynajmniej na razie nie będzie spółki samorządowej prowadzącej pszczyński szpital. Na przeszkodzie do jej utworzenia stanęły rządowe plany centralizacji szpitali. W pierwszej kolejności restrukturyzacja ma objąć szpitale powiatowe.

Pod koniec ubiegłego roku minister zdrowia powołał zespół składający się m.in. z przedstawicieli ministerstwa i NFZ, który do końca maja ma przygotować projekt ustawy w sprawie restrukturyzacji szpitali. Niestety, w składzie zespołu nie ma przedstawicieli szpitali ani samorządów.
Związek Powiatów Polskich, którego powiat pszczyński jest członkiem, jest zaniepokojony rządowymi planami. W przyjętym w tej sprawie stanowisku czytamy m.in.: „Patrząc na kierunek planowanych zmian legislacyjnych, wypunktowany w Zarządzeniu w sprawie utworzenia Zespołu do spraw przygotowania rozwiązań legislacyjnych dotyczących restrukturyzacji podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne, powiaty i szpitale powiatowe staną się kozłami ofiarnymi wieloletnich zaniedbań, za które odpowiedzialność ponoszą kolejni ministrowie zdrowia. Powyższe zmiany legislacyjne pogłębią tylko problemy z jakimi boryka się system ochrony zdrowia i ograniczy mieszkańcom tzw. Polski powiatowej dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej”.
Jednocześnie ZPP domaga się dopuszczenia swojego przedstawiciela do udziału w pracach ministerialnego zespołu do spraw przygotowania rozwiązań legislacyjnych dotyczących restrukturyzacji szpitali.
W związku z zaistniałą sytuacją samorządowcy podjęli decyzję o wstrzymaniu się z zawarciem umowy w sprawie przystąpienia gmin do spółki prowadzącej szpital. - Jeżeli szpital nadal pozostanie samorządowy, będziemy mogli wrócić do proponowanej umowy - podkreśla Barbara Bandoła, starosta pszczyński, która wydała w tej sprawie specjalne oświadczenie.
powrót

Więcej znajdziesz w Głosie Pszczyńskim

Aktualny numer

Numer 6 (17 czerwca 2021r.)

Archiwum numerów

  • Numer 5, 20 maja 2021r.
  • Numer 4, 22 kwietnia 2021r.
  • Numer 3, 18 marca 2021r.
  • Numer 2, 19 lutego 2021r.
  • Numer 1, 21 stycznia 2021r.
  • Numer 12, 18 grudnia 2020r.
więcej