Radni miejscy uchwalili budżet gminy na 2021

Przyszłoroczne wydatki gminy Pszczyna wyniosą 323 701 773,13 zł. Taką decyzję podjęli radni, którzy opowiedzieli się za przyjęciem uchwały budżetowej. Dwudziestu jeden radnych głosowało za przyjęciem dokumentu, jeden wstrzymał się od głosu.

- Przedstawiony budżet jest zrównoważony i optymalny. Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała przedłożony budżet gminy na 2021 rok, Wieloletnią Prognozę Finansową oraz sfinansowanie deficytu budżetu. Planując poszczególne zadania mam na uwadze każdorazowo zrównoważony rozwój naszej gminy oraz potrzeby jej mieszkańców - powiedział burmistrz Dariusz Skrobol, który podczas sesji Rady Miejskiej przedstawił najważniejsze zadania i cele wyznaczone do realizacji w 2021 roku.

Na inwestycje drogowe zarówno na drogi powiatowe, jak i gminne przeznaczono kwotę 21 355.893 zł. Najważniejsze z inwestycji drogowych to:

- Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą - budowa ścieżek rowerowych - 16 122.549 zł
- Rozbudowa ul. Pionierów w Pszczynie - 915.000 zł (zadanie dwuletnie, łącznie 1 830.000 zł)
- Rozbudowa ul. Zagajniki w Jankowicach i Studzienicach - 850.000 zł (zadanie dwuletnie 1 730.000 zł - na które gmina pozyskała dofinansowanie)
- Projekt i przebudowa drogi bocznej od ul. Grzebłowiec w Pszczynie - 400 000 zł
- Współfinansowanie zadania Przebudowa dróg powiatowych 4149S, tj. ul. Szkolnej w Porębie i ul. Porębskiej w Radostowicach - 750.000 zł (łącznie 1 062.554 zł).

W zakresie zadań inwestycyjnych oświatowych planowana jest budowa przedszkola w Studzienicach - łącznie
2 500.000 zł (w roku 2021 kwota zabezpieczona to 1 000.000 zł).

Priorytetem gminy są działania związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu, na które zabezpieczono kwotę 7 036 159 zł. W ramach tych działań zaplanowano dotacje na programy:

- ograniczenia niskiej emisji dla gminy Pszczyna - etap III - dotacje dla mieszkańców w kwocie 1 894 900 zł
- STOP SMOG w gminie Pszczyna - dotacje dla mieszkańców w kwocie 5 141 259 zł
- na przełomie I i II kwartału planowane jest uruchomienie pilotażowego programu ograniczenia niskiej emisji - trwają obecnie rozmowy z ministrem klimatu, przedstawicielami NFOŚ i WOFŚ - alokacja środków na 3 lata wynosi 18 mln zł, a wkład własny do programu stanowić mają środki IV etapu programu ograniczenia niskiej emisji.

Na rozpoczęcie budowy sali widowiskowej PCKul z uwzględnieniem funkcji sportowo-rekreacyjnych - w roku 2021 zabezpieczono 10 300 000 zł.
Kolejny raz w budżecie zaplanowano do realizacji zadania i projekty w ramach Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego. Na ten cel zwiększono środki z 2 mln do wysokości 2 374 807 zł.
powrót

Więcej znajdziesz w Głosie Pszczyńskim

Aktualny numer

Numer 1 (21 stycznia 2021r.)

Archiwum numerów

  • Numer 12, 18 grudnia 2020r.
  • Numer 11, 20 listopada 2020r.
  • Numer 10, 16 października 2020r.
  • Numer 9, 18 września 2020r.
  • Numer 8, 21 sierpnia 2020r.
  • Numer 7, 24 lipca 2020r.
więcej