Ozdrowieńcu! Oddaj osocze!

Liczba osób zakażonych wirusem SARS-CoV-2 nadal utrzymuje się na wysokim poziomie. Część z zakażonych przechodzi COVID-19 z ciężkimi, zagrażającymi życiu objawami. Bardzo pomocna w tej trudnej walce o zdrowie i życie jest terapia osoczem od ozdrowieńców, czyli osób, które wyzdrowiały lub przeszły zakażenie wirusem bezobjawowo.

Chcesz pomóc osobom, które zachorowały? Oddaj osocze!
Kto może oddać osocze?
Ozdrowieńcy (wiek 18 - 65 lat, waga ciała min. 50 kg), którzy przechorowali SARS-CoV-2 i chcą oddać osocze, muszą spełnić takie same wymagania, jak Dawcy Krwi! Ponadto osoby takie muszą spełniać dodatkowe kryteria: po zakażeniu SARS-CoV-2/po wyzdrowieniu z potwierdzonego COVID-19, u których minął okres co najmniej 28 dni od ustąpienia objawów lub 18 dni od zakończenia izolacji, spełniających kryteria kwalifikacji do oddania krwi lub jej składników określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017 r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi (Dz. U. z 2017 r., poz. 1741). Potwierdzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 może być również np. informacja w systemie gabinet.gov.pl wprowadzona przez lekarza POZ.
Osocze zawierające przeciwciała anty-SARS-CoV-2 można oddawać we wszystkich  siedzibach głównych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz w części oddziałów terenowych, które są wyposażone w separatory komórkowe. Niemniej jednak we wszystkich placówkach publicznej służby krwi ozdrowieńcy mogą oddawać krew pełną, z której po preparatyce można również otrzymać osocze z przeciwciałami.
Proponujemy wcześniejszy kontakt telefoniczny lub e-mailowy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa celem kwalifikacji do oddania osocza i ustalenia najdogodniejszego terminu oraz miejsca jego pobrania. Ostateczną decyzję o możliwości oddania krwi i jej składników, w tym osocza, podejmuje lekarz.
powrót

Więcej znajdziesz w Głosie Pszczyńskim

Aktualny numer

Numer 7 (15 lipca 2021r.)

Archiwum numerów

  • Numer 6, 17 czerwca 2021r.
  • Numer 5, 20 maja 2021r.
  • Numer 4, 22 kwietnia 2021r.
  • Numer 3, 18 marca 2021r.
  • Numer 2, 19 lutego 2021r.
  • Numer 1, 21 stycznia 2021r.
więcej