Kompostujesz, zapłacisz mniej!

Radni miejscy podjęli uchwałę zwalniającą właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym, z części opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklaracje będzie można składać od 4 maja.

Kluczem do obniżenia ceny za wywozu śmieci może być ich kompostowanie. Ustawodawca wyposażył gminy w możliwość obniżenia kosztów wywozu odpadów komunalnych pod warunkiem ich kompostowania.
Na marcowej sesji rady miejskiej przyjęto uchwałę, w której zapisano częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Wysokość obniżki ustalono na 3,00 zł od osoby w stosunku do stawki obowiązującej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny.
powrót

Więcej znajdziesz w Głosie Pszczyńskim

Aktualny numer

Numer 2 (23 lutego 2023r.)

Archiwum numerów

  • Numer 1, 26 stycznia 2023r.
  • Numer 12, 15 grudnia 2022r.
  • Numer 11, 24 listopada 2022r.
  • Numer 10, 19 października 2022r.
  • Numer 9, 22 września 2022r.
  • Numer 8, 18 sierpnia 2022r.
więcej