Nowy numer telefonu i nowe zasady pracy Hospicjum św. Ojca Pio

W związku ze stanem epidemii Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie wprowadziło zmiany w codziennej pracy tak, aby chronić chorych, ich rodziny i pracowników hospicjum oraz przestrzegać wszystkich obowiązujących obecnie zasad, w tym zaleceń i rozporządzeń dotyczących opieki paliatywnej. Z biurem hospicjum można się kontaktować tylko telefonicznie − od poniedziałku do piątku w godz. 8.00−16.00 pod nowym numerem telefonu: 32 44 57 808.

Nowe zasady pracy hospicjum

1. Dotyczące chorych wymagających opieki paliatywnej:
- zgłoszenia nowych chorych przyjmowane są wyłącznie telefonicznie w dni robocze w godz. 8.00−16.00 pod nowym nr tel. 32 44 57 808,
- dokumenty od chorych zgłaszanych do opieki, w tym skierowanie do hospicjum domowego, przyjmowane są w biurze hospicjum w zamkniętych kopertach w godz. 8.00−12.00 tylko po ustaleniach telefonicznych,
- zasady opieki nad chorym ustalane są w trakcie rozmowy telefonicznej, przeprowadzany jest wywiad epidemiologiczny,
- zespoły medyczne opiekują się chorymi w domach, z uwzględnieniem porad i wizyt z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności,
- chorzy i ich rodziny mają zapewniony stały kontakt z zespołem medycznym.

2. Dotyczące chorych niesamodzielnych:
- obecnie hospicjum nie przyjmuje nowych zgłoszeń chorych − osób starszych niesamodzielnych,
- opieka nad chorymi niesamodzielnymi, dotychczas objętymi działaniami hospicjum, polega na stałym monitoringu sytuacji tych osób i ich rodzin oraz realizacji wizyt bezpośrednich w sytuacjach zdrowotnych lub rodzinnych tego wymagających,
- pomoc bezpośrednia udzielana jest po konsultacjach z opiekunami.

3. Dotyczące wypożyczalni sprzętu medycznego:
- nie ma możliwości wypożyczenia lub zwrotu oraz transportu łóżek,
- wypożyczenia dla chorych zarejestrowanych w hospicjum (z wyjątkiem łóżek) odbywają się tylko po ustaleniach telefonicznych pod nowym nr tel. 32 44 57 808,
- wypożyczenia i zwroty dla chorych nie zarejestrowanych w hospicjum zostały wstrzymane.

Jednocześnie hospicjum informuje, iż po ogłoszeniu stanu epidemii wszyscy chorzy objęci opieką zostali poinformowani o zasadach bezpieczeństwa i konieczności wprowadzenia zmian. Dokonano rozeznania potrzeb chorych i ustalono wraz z rodzinami nowe sposoby pomocy w tym zasadność wizyt bezpośrednich. U osób w trudnej sytuacji rodzinnej i zdrowotnej odbywają się wizyty bezpośrednie: dowożone są leki, sprzęt medyczny oraz artykuły pierwszej potrzeby.
Wszyscy chorzy mają zapewniony całodobowy kontakt telefoniczny z poszczególnymi członkami zespołu medycznego hospicjum. Stany chorych weryfikowane są na bieżąco, a wraz z tym dalsze postępowanie.
powrót

Więcej znajdziesz w Głosie Pszczyńskim

Aktualny numer

Numer 2 (23 lutego 2023r.)

Archiwum numerów

  • Numer 1, 26 stycznia 2023r.
  • Numer 12, 15 grudnia 2022r.
  • Numer 11, 24 listopada 2022r.
  • Numer 10, 19 października 2022r.
  • Numer 9, 22 września 2022r.
  • Numer 8, 18 sierpnia 2022r.
więcej