Gmina Pszczyna: budżet zrównoważony i optymalny

Na ostatniej w roku ubiegłym sesji radni miejscy uchwalili budżet gminy Pszczyna na 2020 rok. Po raz pierwszy jego wysokość przekroczyła 300 mln zł.

Projekt budżetu przedstawił burmistrz Dariusz Skrobol. Dochody gminy wyniosą w tym roku
297 528 181 zł. Wydatki - 307 909 289 zł. W porównaniu do roku 2019, zaplanowane dochody wzrosły o 28 mln zł, a wydatki o 26 mln zł. Wynika to z programu 500 plus, którego kwota w budżecie gminy na rok 2020 wynosi blisko 67 mln zł oraz ze wzrostu wydatków na szeroko rozumianą oświatę. W sumie na edukację przeznaczono 92 080 659 zł (zaplanowana subwencja oświatowa 58 476 785 zł - pokrywa 61% wydatków).
Ponad 40 mln zł przeznaczono na inwestycje, m.in. na budowę i remonty dróg i chodników, oświatę i wychowanie, ochronę zdrowia, powietrza i klimatu oraz budowę ścieżek rowerowych. Zabezpieczono również środki na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego dla budowy sali widowiskowej Pszczyńskiego Centrum Kultury z uwzględnieniem funkcji sportowo-rekreacyjnych (761 250,00 zł).
Pozytywne opinie o projekcie budżetu wydała Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach oraz komisje stałe rady.
- Przy opracowaniu budżetu były brane pod uwagę przede wszystkim działania wychodzące naprzeciw oczekiwaniom dotyczącym czystości i jakości powietrza. Drugim priorytetem były zadania związane z poprawą infrastruktury drogowej i komunikacyjnej. Ważnym zadaniem w projekcie budżetu jest również infrastruktura oświatowa, sportowa oraz kulturalna. Wszystkie te zadania służą odpowiedniemu, zrównoważonemu rozwojowi naszej gminy oraz sprawnemu funkcjonowaniu zarówno urzędu, jak i jednostek pomocniczych - mówił burmistrz Dariusz Skrobol.
powrót

Więcej znajdziesz w Głosie Pszczyńskim

Aktualny numer

Numer 6 (22 czerwca 2022r.)

Archiwum numerów

  • Numer 5, 12 maja 2022r.
  • Numer 4, 14 kwietnia 2022r.
  • Numer 3, 17 marca 2022r.
  • Numer 2, 17 lutego 2022r.
  • Numer 1, 20 stycznia 2022r.
  • Numer 12, 16 grudnia 2021r.
więcej