Aktualna sytuacja smogowa w gminie. Interpelacje radnych i raport burmistrza

Z opublikowanych przez Polski Alarm Smogowy wyników pomiarów jakości powietrza przeprowadzonych przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska za rok 2018 wynika, że pośród miast z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem jest również Pszczyna.

Okazało się, że w Pszczynie w roku ubiegłym wystąpiło najwięcej dni, kiedy stężenia pyłu PM10 przekroczyły normy, a liczba dni smogowych była prawie czterokrotnie większa od dopuszczalnej.
Na te dane zareagowali m.in. radni miejscy, którzy zaapelowali o podjęcie działań, które spowodują ograniczenie emisji spalin do atmosfery, a tym samym poprawę jakości powietrza. Raport o aktualnej sytuacji smogowej w gminie przedstawił na listopadowej sesji rady burmistrz Dariusz Skrobol.
Burmistrz w swoim wystąpieniu przedstawił podjęte przez gminę działania związane z ograniczeniem niskiej emisji oraz plany na kolejne lata. Zapowiedział również odejście gminy od paliw stałych, w tym węgla. Tym bardziej jest to zasadne, że aż 99% gminy jest zgazyfikowana i wolnych przyłączy gazowych jest bardzo dużo.
- Pewne rzeczy, o których będę mówił, są ogólnie znane, chciałbym jednak, aby one wybrzmiały, ponieważ informacje, które trafiają do naszych mieszkańców, a co za tym idzie mieszkańców Śląska i Polski, nie do końca mają idealne odbicie w tym, co się u nas dzieje. A pokazywanie gminy Pszczyna z najgorszej strony powoduje, że wizerunkowo na tym bardzo tracimy. Mimo że działań związanych z ochroną środowiska jest bardzo dużo. My te działania będziemy jeszcze intensyfikować.
powrót

Więcej znajdziesz w Głosie Pszczyńskim

Aktualny numer

Numer 2 (6 lutego 2020r.)

Archiwum numerów

  • Numer 1, 17 stycznia 2020r.
  • Numer 18, 20 grudnia 2019r.
  • Numer 17, 28 listopada 2019r.
  • Numer 16, 15 listopada 2019r.
  • Numer 15, 25 października 2019r.
  • Numer 14, 11 października 2019r.
więcej