Specustawa górnicza dzieli radnych powiatowych

Rada powiatu pszczyńskiego w przyjętej uchwale wyraziła stanowczy protest przeciwko uregulowaniom zawartym w tzw. specustawie górniczej. Radni zwrócili uwagę, że projektowane przepisy w zdecydowany sposób naruszają samorządność lokalną, pomijając głos społeczności lokalnej.

Poselski projekt nowelizacji ustawy Prawo geologiczne i górnicze daje ministrowi możliwość zawieszenia każdego obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego w przypadku decydowania o eksploatacji górniczej. Samorząd - choć nadal będzie wyrażał opinię w postępowaniu koncesyjnym i środowiskowym - nie będzie w stanie zablokować eksploatacji złóż.
Specustawa godzi w prawa obywatelskie oraz w fundamenty samorządów. Umożliwia bowiem podejmowanie decyzji o lokalizacji kopalń węgla kamiennego lub brunatnego z pominięciem udziału społeczeństwa, w tym nawet właścicieli nieruchomości położonych na obszarze planowanej inwestycji, jak również wbrew obowiązującym w województwach i gminach miejscowym planom zagospodarowania przestrzennego.
powrót

Więcej znajdziesz w Głosie Pszczyńskim

Aktualny numer

Numer 7 (24 lipca 2020r.)

Archiwum numerów

  • Numer 6, 19 czerwca 2020r.
  • Numer 5, 13 maja 2020r.
  • Numer 4, 8 kwietnia 2020r.
  • Numer 4, 26 marca 2020r.
  • Numer 3, 28 lutego 2020r.
  • Numer 2, 6 lutego 2020r.
więcej