Specustawa górnicza dzieli radnych powiatowych

Rada powiatu pszczyńskiego w przyjętej uchwale wyraziła stanowczy protest przeciwko uregulowaniom zawartym w tzw. specustawie górniczej. Radni zwrócili uwagę, że projektowane przepisy w zdecydowany sposób naruszają samorządność lokalną, pomijając głos społeczności lokalnej.

Poselski projekt nowelizacji ustawy Prawo geologiczne i górnicze daje ministrowi możliwość zawieszenia każdego obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego w przypadku decydowania o eksploatacji górniczej. Samorząd - choć nadal będzie wyrażał opinię w postępowaniu koncesyjnym i środowiskowym - nie będzie w stanie zablokować eksploatacji złóż.
Specustawa godzi w prawa obywatelskie oraz w fundamenty samorządów. Umożliwia bowiem podejmowanie decyzji o lokalizacji kopalń węgla kamiennego lub brunatnego z pominięciem udziału społeczeństwa, w tym nawet właścicieli nieruchomości położonych na obszarze planowanej inwestycji, jak również wbrew obowiązującym w województwach i gminach miejscowym planom zagospodarowania przestrzennego.
powrót

Więcej znajdziesz w Głosie Pszczyńskim

Aktualny numer

Numer 17 (28 listopada 2019r.)

Archiwum numerów

  • Numer 16, 15 listopada 2019r.
  • Numer 15, 25 października 2019r.
  • Numer 14, 11 października 2019r.
  • Numer 13, 20 września 2019r.
  • Numer 12, 29 sierpnia 2019r.
  • Numer 11, 31 lipca 2019r.
więcej