Powiat czeka na decyzje gmin w sprawie szpitala

Do 30 listopada rady gmin mają czas na odpowiedź na pytania: czy deklarują wsparcie finansowe dla pszczyńskiego szpitala i jaką formę wsparcia wybierają, czy nabycie udziałów w spółce prowadzącej szpital, czy też pomoc doraźną dla powiatu? Decyzja jest trudna, bo kondycja finansowa samorządów pogarsza się z miesiąca na miesiąc. Środki z budżetu państwa nie są adekwatne do zakresu zadań przez nie realizowane. Dotyczy to m.in. subwencji oświatowej.

Debata o przyszłości pszczyńskiego szpitala, która odbyła się w starostwie na początku października, nie przyniosła przełomu. Wprawdzie żadna z gmin nie odmówiła pomocy, ale skończyło się na dość ogólnikowych deklaracjach, zapowiadających wsparcie okazjonalne. Z dużo mniejszym zainteresowaniem spotkała się oferta wejścia kapitałowego gmin do spółki Centrum Przedsiębiorczości prowadzącej szpital. A na to liczył zarząd powiatu i dyrekcja szpitala.
Przedstawiona przez powiat propozycja współpracy przewiduje przystąpienie gmin, których mieszkańcy najczęściej korzystają z pomocy pszczyńskiego szpitala, do samorządowej spółki prowadzącej szpital i wspólne finansowanie jego bieżącej działalności, m.in. zakup sprzętu i aparatury medycznej, leków czy też energii. Dopłaty wyliczono na podstawie możliwości finansowych każdej z gmin. Większość udziałów i zobowiązań dalej pozostanie po stronie powiatu pszczyńskiego, m.in. inwestycje. Inną opcją jest doraźna pomoc finansowa dla powiatu.
powrót

Więcej znajdziesz w Głosie Pszczyńskim

Aktualny numer

Numer 17 (28 listopada 2019r.)

Archiwum numerów

  • Numer 16, 15 listopada 2019r.
  • Numer 15, 25 października 2019r.
  • Numer 14, 11 października 2019r.
  • Numer 13, 20 września 2019r.
  • Numer 12, 29 sierpnia 2019r.
  • Numer 11, 31 lipca 2019r.
więcej