Budżet obywatelski - czas na decyzje

Do poniedziałku, 30 września możemy oddawać głosy na projekty w Pszczyńskim Budżecie Obywatelskim 2020. Po analizie złożonych wniosków, do głosowania dopuszczono piętnaście projektów ogólnogminnych oraz 48 lokalnych.

Jak co roku, głosowanie przebiega za pośrednictwem panelu do głosowania na stronie internetowej www.obywatelski.pszczyna.pl oraz, dla nie korzystających z Internetu, na tradycyjnych kartach do głosowania. Aby oddać głos w ten sposób, należy skorzystać z jednego ze specjalnie do tego przygotowanych punktów.
Aby prawidłowo oddać głos, należy wybrać maksymalnie jeden projekt w każdej z dwóch kategorii. Głos oddaje się poprzez postawienie znaku „X” w odpowiednim polu w kolumnie „Wybór” na karcie do głosowania, wpisanie czytelnie swojego imienia i nazwiska oraz numeru PESEL, a także podpisanie zawartych na karcie oświadczeń. Głos uznaje się za nieważny, jeśli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:
1. na karcie wybrano więcej niż 1 projekt w jednej kategorii,
2. mieszkaniec odda więcej niż jedną kartę do głosowania,
3. wpisane na karcie imię i nazwisko lub numer PESEL są nieczytelne, uniemożliwiają identyfikację głosującego,
4. wpisane na karcie imię i nazwisko lub numer PESEL są niepoprawne,
5. którekolwiek z oświadczeń zawartych na karcie nie zostało podpisane,
6. oddano głos w imieniu innego mieszkańca lub mieszkańców.
powrót

Więcej znajdziesz w Głosie Pszczyńskim

Aktualny numer

Numer 1 (17 stycznia 2020r.)

Archiwum numerów

  • Numer 18, 20 grudnia 2019r.
  • Numer 17, 28 listopada 2019r.
  • Numer 16, 15 listopada 2019r.
  • Numer 15, 25 października 2019r.
  • Numer 14, 11 października 2019r.
  • Numer 13, 20 września 2019r.
więcej