Burmistrz i zarząd powiatu z absolutorium

Na czerwcowej sesji radni miejscy udzielili burmistrzowi Dariuszowi Skrobolowi absolutorium. Za przyjęciem uchwały zagłosowało dziewiętnastu radnych, dwóch się wstrzymało. Nie było głosów przeciw.

Zanim rada głosowała nad udzieleniem absolutorium, burmistrz przedstawił szczegóły związane z przygotowaniem „Raportu o stanie gminy”. To dokument, który opracowano po raz pierwszy. Odpowiada m.in. na pytania: jaki jest stan gminy, jak się rozwijała w roku ubiegłym, jakie zadania wykonano.
Na liście największych inwestycji zrealizowanych lub zakończonych w ubiegłym roku znalazły się m.in.: termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1, budowa przedszkola przy ul. Curie-Skłodowskiej, przebudowa ulic Słonecznej, Brodatego i Dobrawy oraz ulic Rynek i Wojska Polskiego w Pszczynie, przebudowa i rozbudowa ulic Wiśniowej w Czarkowie oraz Witosa i Klonowej w Rudołtowicach, przebudowa boiska sportowego w Łące oraz budowa ścieżek rowerowych czy siłowni zewnętrznych w sołectwach. W ramach programu ograniczenia niskiej emisji dofinansowano wymianę kotłów i termomodernizację budynków. Zakupiono również działki pod budowę przedszkoli w Czarkowie i Studzienicach.

Rada powiatu udzieliła zarządowi absolutorium
Rada stwierdziła prawidłowość działania finansowego zarządu. I udzieliła mu absolutorium z wykonania budżetu za 2018 rok.
Tradycyjnie już znaczną część środków powiat pszczyński przeznaczył na remonty, modernizacje oraz utrzymanie dróg - łącznie ponad 28,5 mln zł, co stanowiło ponad 25% ogółu wydatków (w 2017 r. przeznaczono na ten cel 24,3 mln zł).
Dzięki środkom pozyskanym z gmin powiatu pszczyńskiego oraz z budżetu państwa w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej” możliwe było wyremontowanie kolejnych kilometrów dróg powiatowych. Do najważniejszych inwestycji należały: przebudowa ul. Wyzwolenia w gminie Suszec, kontynuacja przebudowy ulic Lompy i Topolowej oraz przebudowa ulic Korfantego i Sportowej w gminie Miedźna.
powrót

Więcej znajdziesz w Głosie Pszczyńskim

Aktualny numer

Numer 13 (20 września 2019r.)

Archiwum numerów

  • Numer 12, 29 sierpnia 2019r.
  • Numer 11, 31 lipca 2019r.
  • Numer 10, 11 lipca 2019r.
  • Numer 9, 13 czerwca 2019r.
  • Numer 8, 23 maja 2019r.
  • Numer 7, 9 maja 2019r.
więcej